Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PEK KÄNNA PRO1 HJÄRTA(LL) AVSKY(J) tp@& FAMILJ
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g FÖRUT MER HJÄRTA(LL) I@b^DAG PU-NEG@g BARA(B)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DASS@b FO INUTI HJÄRTA(LL) ENTITET(JJbt)+BEFINNA@p SITTA DJUR(JJvs)@ka
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
FEEDBACK