Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
MEDLEM KVINNA^FÖRENING PEK HEPHATA(da)@en PEK PEK>långf VARA
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GÅ-IN(L) I@b HEPHATA(da)@en ORSAK PRO1 BOWLING
Föreningsliv sslc01_202.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g IDROTT PRO1@z HEPHATA(da)@en BARA(B) MEN STYRELSE
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PEK>person OCKSÅ HEPHATA(da)@en PY JASÅ JASÅ
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA JA@ub@z FÖRUT HEPHATA(da)@en LAG(S) RESA TYSKLAND@en
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TURNERING.GÖRA PRO1.FL lag@& HEPHATA(da)@en PRO1.FL FEM STYCK
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
FEEDBACK