Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
VILL-INTE PRO1 NEJ(N) HEMSK OM@b VAR@b ÅTTIO
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SIST FINLAND@en ÅTTIO^SJU@tal HEMSK DÅ@b POSS1 DOTTER(G)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g MISSA ALLTIHOP HEMSK INUTI PEK PU@g
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
AVUNDSJUK OBJPRO>person PEK>person HEMSK DUKTIG GYMNASTIK VARELSE(NN)+RÖRELSE@p@rd
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
REN IDIOT(L) PEK HEMSK POSS1 MAMMA GÖRA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) LYCKLIG VA@b HEMSK LEDA-TILL@z PRINCIP SVERIGE@en
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
JA@ub PRO1.FL grepp+befinna@p@hd HEMSK PEK(L)-BAKÅT titta-på(4)@hd ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub ROLIG JA@ub HEMSK LITE(7b) SYND GREPP+BEFINNA@p
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRO1 TYCKA HEMSK PRO1 PU@g FÅ-INTE(J)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROLIG MEN EN HEMSK OLYCKA HÖRA|PEK>person BUSS(Jvs)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA PF@g mtyp:var HEMSK JA@ub JA@ub FÖLJAS-ÅT.MULTI
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 nokia@& ERICSSON@en HEMSK GLÖMMA-BORT-HELT PRO1 NOKIA@b@en
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID MÅNGA TECKNA HEMSK BRA TECKNA-FLYT PRO1
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LOKAL PEK mtyp:och var HEMSK TRÅNG PEK mtyp:och
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINNAS(5) PRO1 JA@b HEMSK BILLIG GÅ BIO
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& HEMSK GLOSA:SKAKIS HEMSK NERVÖS(5) FOLK PUBLIK
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUS PEK-PLATS-DÄR tp@& HEMSK GLOSA:SKAKIS HEMSK NERVÖS(5)
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GYMNASTIK^VISA PÅ SCEN@b HEMSK LITEN(J) FORM(77b)+UTSTRÄCKNING@p GYMNASTIK^LÄRARE
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRBJUDA(G) PU@g RÖKA HEMSK TYCKA PRO1 EN-ENDA
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄN PEK-PLATS-DÄR LÅTA-VARA HEMSK zzz@& LIDA VARA
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUNGRIG DÅ@b PEK HEMSK TID(L) ELAK mtyp:och
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITEN-PERSON.MULTI NEJ-NEHEJ(J) NEJ-NEHEJ(J) HEMSK PEK TRÅKIG^BÄST(B) POSS1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-PLATS-DÄR mtyp:var TANT HEMSK ELAK mtyp:och FÅ1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g zzz@z zzz@z HEMSK TID(L) PEK PRO1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSON(J).MULTI OCH ATTITYD HEMSK JÄTTESTOR(S) ATTITYD MEN
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:men någon@& TITTA-ÖVER-KANT@ka HEMSK mtyp:och_vad_hemskt mtyp:och_så_hemskt BETYDA|INTE
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PAPPER^PÅSE STANNA mtyp:nämen_åh_fyfan HEMSK MAR@b^DRÖM@uppr gest mtyp:nämen_vad_hemskt
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRÄKAS mtyp:näe_vilken JÄVLAR HEMSK TILL VÄXA-UPP SEDAN(L)
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ-INTE PEK>person@z mtyp:men HEMSK MINNAS(5) minnas@hd DÅLIG
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1-TVÅ FÖRSKRÄCKT@ka VAD HEMSK SOM DISKRIMINERA BARN
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(PS) fyfan@& PF@g HEMSK DÅ@b PU@g PEK
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g BARA(B) PEK.FL HEMSK MINNE TAXI(J) FRAM-TILLBAKA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b mtyp:ja JA@b HEMSK SÅ mtyp:ja mtyp:nä
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VATTEN KALL.MYCKET FYFAN@b HEMSK MEN PRO1 GÅ-IN(L)
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ISHOCKEY FUT-NEG dålig@& HEMSK ATTITYD zzz@& JA@b
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA-BORT mtyp:och PRO1 HEMSK ORSAK BETYDA KOPPLA-IHOP
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
glosa@& TEST.ITER HEMSK HEMSK PU@g OMÖJLIG PU@g
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE glosa@& TEST.ITER HEMSK HEMSK PU@g OMÖJLIG
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BOXA SLÅ>näsa SPRIDA>ansikte HEMSK wtyp: MEN PRO1
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOTO(7b) PERF SE HEMSK SOM BOXA SLÅ>näsa
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK zzz@z KLARA-SIG(da)@rd HEMSK BEDÖVA SOMNA OPERERA>näsa
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL FRÅGA-TILL PU@g HEMSK TID(L) TRE ÅR
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UPPTÄCKA ETCETERA(L) GLOSA:(VARA) HEMSK JA@ub PERF TRÄFFAS
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
FEEDBACK