Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
HARE OCH SKÖLDPADDA HARE
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HARE OCH SKÖLDPADDA HARE ALLTID SKRATTA(5b) PEK
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK-PLATS-DÄR PRO1-TVÅ TÄVLA HARE HÄNDER-IHOP@ka OK@b HARE
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HARE HÄNDER-IHOP@ka OK@b HARE ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p BEGE-SIG-IVÄG SKÖLDPADDA
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p LÅNGSAM ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p HARE ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p SOL-SKINA HET@rd
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
RUBRIK HARE OCH SKÖLDPADDA HARE
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HARE OCH SKÖLDPADDA HARE VARJE(L) GÅNG SE
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
JA@ub OK@b PEK HARE DIREKT ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p BEGE-SIG-IVÄG
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(NN)+RÖRELSE@p SKÖLDPADDA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p HARE ENTITET(NN)+RÖRELSE@p HET SOL-SKINA
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SOMNA SKÖLDPADDA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p HARE ENTITET(JJvs)+STILLASTÅENDE@p VAKNA TID-KLOCKA-SNABB
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA-NER HÅL PU@g HARE PEK-BANSTRÄCKA-NER ROPA@ka ROPA
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
FEEDBACK