Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PU@g HUR PU@g HA|INTE CHANS PU@g KOMMA-PÅ
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PU@g TOM MAGE HA|INTE MAT ENTITET(GG)+STILLASTÅENDE@p
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HA EN-ENDA BARN HA|INTE SYSKON PEK MORMOR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TRO PU@g HA|INTE ANNAN(ml) VAL PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ORSAK HA TID(L) HA|INTE TID(L) PRO1 PU@g
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IDAG PRO1 PRO1 HA|INTE STOR STOR TJOCK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLÄKT^MIDDAG SITTA(VVb)-RUNT.FL ORSAK HA|INTE GÖRA ÄTA-GÖRA(Q) SJÄLVKLAR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÖVER TJUGO ÅR@b HA|INTE KONTAKT BARA(B)@z SÄGA@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK pro@& pro@& HA|INTE BARN LITE(7b) SJUK
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BIDRAG FÖRSKOLA PEK HA|INTE RÅD@b NEJ(ml) PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KONSULENT(5b) PEK>person JA@ub HA|INTE MER TILLÄGGA PI
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN ONSDAG KVÄLL HA|INTE TID(L) PRO1 TITTA
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL|HA HUR-GÖRA(A) JÄVLAR HA|INTE RÅD@b PRO1 SE-OMKRING@ka
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TITTA-PÅ@z PEK>person PRO1 HA|INTE PENGAR(ml) PRO1 pro1@hd
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ARBETA(J)^KAMRAT PEK.FL MEN@z HA|INTE PRO1@z PROBLEM OBJPRO1
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>hand BARN^VÅRD^HEM PRO1 HA|INTE PAPPA PRO1 VAD
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA HA|INTE PAPPA HA|INTE PRO1 BARN^VÅRD^HEM PEK-RAD>hand
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-RAD>hand PEK PAPPA HA|INTE PAPPA HA|INTE PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORSAK POSS1 FÖRÄLDRAR(L) HA|INTE VEM(J) UPPFOSTRA LÄRA-SIG
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PLUS PEK>ringf FLICKA HA|INTE BARN PU@g UNG
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STARTA PRO1 PU@g HA|INTE NÅGON MINNE GLOSA:(?)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LYCKAS(ea) GROVLEK(LL) FISKA(Q)-DRA-UPP HA|INTE BETYDA FISKA(Q) PU@g
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g FORM(L)+BESKRIVNING@p>överarm MUSKEL HA|INTE PRO1 ORKA@b INTE
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ANNARS@b HA ANNARS@b HA|INTE KAMRAT I@b^DAG PU@g
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
reagera@& MÅNGA REAGERA HA|INTE PENGAR(ml) INUTI>huvud FAN
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PF@g PRO1 HUR-GÖRA(A) HA|INTE BIL PRO1 TÅG
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA PRO1 EN HA|INTE SÅ-ATT-SÄGA HA|INTE PRO1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 glosa@& PEK.FL HA|INTE BILD^TELEFON HA|INTE PEK(B)
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL HA|INTE BILD^TELEFON HA|INTE PEK(B) PEK(B) INTRESSE
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN HA|INTE SÅ-ATT-SÄGA HA|INTE PRO1 KNAPPA-MOBILTELEFON(B) VÄLJA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-SÄGA BILJETT^VAKT RIVA-PAPPER HA|INTE PEK MOT ANVÄNDA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYVÄRR ORSAK PEK HA|INTE tp@& LÅTA-SÄGA BILJETT^VAKT
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÄR@z PRO1 HUNGRIG HA|INTE TID(L) SPRINGA(Vb) till@&
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÄRNÖSAND@en ha@& OCKSÅ HA|INTE GRAMMATIK SPRÅK SOM@z
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRBJUDA(G) SE|UT@b PEK HA|INTE FÖRBJUDA(G) PU@g RÖKA
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS-EGEN VETA|INTE PEK HA|INTE FÖRBJUDA(G) SE|UT@b PEK
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN ÄLDRE-ÄLDST SYSKON HA|INTE BARN ORDNING+TVÅ(da) JA@b
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN MÅNGA DÖV(L) HA|INTE TÅLAMOD SAMMA SAK
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE GEMENSAM tp@& HA|INTE LÄNKA SVÅR tp@&
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KANSKE PU@g HA|INTE GEMENSAM tp@& HA|INTE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYP@b GLOSA:(VARELSE(L)+FÖRFLYTTA) GLOSA:(NEHEJ(J)) HA|INTE TID(L) PRO1 TRO
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PAPPA NÄSTAN HA|INTE TECKENSPRÅK MEN HA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-DIT(Lb).MULTI PRO1 PRO1.FL HA|INTE MEN FÖRST(LL) GÅNG
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BERO(B)|PÅ tp@& zzz@z HA|INTE NU@b PRO1 TÄNKA
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FULL(J) PRO1 gest HA|INTE PAPPER^PÅSE BARA(B) GLOSA:(PEK)
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+RÖRELSE@p>mage SÄKER PRO1 HA|INTE MINNE PRO1 VILL-INTE
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALDRIG-NÅGONSIN MED@b ALDRIG-NÅGONSIN HA|INTE MINNE pappa@& MAMMA
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK EN-ENDA PEK.FL HA|INTE PEK SKRIDSKOR-ÅKA FORM(5bt)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI>ansikte
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:det är BRA PERSREF1@pr HA|INTE ANNAN(ea) PERSREF1@pr HA|INTE
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE ANNAN(ea) PERSREF1@pr HA|INTE ANNAN(ea) BARA(B) EN-ENDA
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
FEEDBACK