Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ORSAK PRO1 TEX@b HÖRANDE KLUBB VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p ÖREBRO@en
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g STÄMMA(J) MEN HÖRANDE MER SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA LÅTA-SÄGA PEK>pekf_långf HÖRANDE PEK>pekf PRO1 KRAMA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g JA@ub MEN HÖRANDE KÄNNA KRAMA@rd JA@ub
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA KRAMA MEN HÖRANDE PRO1 TITTA-PÅ PEK
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VARA tp@& HÖRANDE KÄNNA VARANDRA KRAMA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA MER ÄN HÖRANDE PRO1 VETA-INTE KANSKE
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FARFAR PU@g PEK HÖRANDE SLÄKT PEK PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄNDA SAMMA PRO1 HÖRANDE VARA SAMMA PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYSTER TRE BARN HÖRANDE PEK NÄR POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
låta-säga@& POSS1 FÖRÄLDRAR(L) HÖRANDE PRO1 HA EN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
släkt@& hörande@& HÄLSA-PÅ(J) HÖRANDE VÄN KOMMA-DIT(5b)@z SITTA(VVb)-RUNT.FL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄXA-UPP PERF@z RETA HÖRANDE LITE(7b) RETA HÅLLA-FÖR-MUN@ka
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-SPRÅKA HOS POSS1 HÖRANDE FÖRÄLDRAR(L) PEK VILL@z
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TECKNA-FLYT MEN HÖRANDE PEK.FL KAN|INTE POLEN@en
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(GRUPP) PEK.FL FELFRI HÖRANDE LEDA-TILL OM@b POSS1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MOT tp@& PEK HÖRANDE VILKEN SPRÅK ANVÄNDA
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALDRIG UTANFÖR VÄLJA-BORT HÖRANDE SITTA(VVb)-RUNT.FL VÄLJA-BORT PRO1
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSTÅ(L) AVLÄSA MEN HÖRANDE SLÄKT OFTA TRÅKIG
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KANSKE KAN|VARA@b tp@& HÖRANDE PLUS KONTOR.MULTI UT@b^HYRA
Döv - förening sslc01_043.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MER UPPMÄRKSAM OM@b HÖRANDE PEK PEK PRATA(7v)
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PU@g tp@& HÖRANDE LÄRARE PEK>långf HÖRANDE
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE LÄRARE PEK>långf HÖRANDE TITTA-PÅ1 PRO1 DÖV(L)
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
REDAN TIDIG PRO1 HÖRANDE GRUPP FOTBOLL(ml) GLOSA:(?)
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR KOMMUNICERA MED HÖRANDE JA@b tp@& ARBETA(J)^PLATS
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLACERA(A)@z FLYTTA TILL HÖRANDE ARBETA(J)^PLATS OFTA KONTAKTA
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK TECKNA-SPRÅKA PEK HÖRANDE ALDRIG-NÅGONSIN PEK DÖV(L)
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
YNGST(Jvs) BROR>långf PEK>långf HÖRANDE PRO1 PEK PEK
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& MED ALLA HÖRANDE TÄVLA FOTBOLL(ml) VARA-MED@rd
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK YRKE^SKOLA PEK.FL HÖRANDE PU@g FUNGERA tp@&
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JOBBA FLYGA(J)^MOTOR hörande@& HÖRANDE BLANDA PU@g KOMMUNICERA
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-TVÅ BOJ-LIST-TVÅ boj-pek@& HÖRANDE OMRÅDE@kl TVÅ TVÅ
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MED PLUS MÅNGA HÖRANDE LÄRA-SIG TECKNA glosa@&
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI ENSAM(B) DÖV(L) HÖRANDE VARELSE(5)+BEFINNA@p.FL JOBBA VARELSE(55)+BEFINNA@p.FL
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET IHOP MED HÖRANDE VÄXA-UPP VÄXA-UPP TACK-VARE
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE PROBLEM MED HÖRANDE tp@& PRO1 PERF
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNDER RAST MÅNGA HÖRANDE VARELSE(55bt)+BEFINNA@p.FL PRO1 STÄLLD
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) PLUS VARA-MED HÖRANDE NYGÅRDA@b@en PRO1 FALKÖPING@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LANDSLAG(7b) PEK>person/PEK tp@& HÖRANDE MEN SPECIELL PRATA(5)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF tp@& HOS HÖRANDE TÄVLA GENOM FOTBOLL(ml)
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅLVAKT PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB SEDAN(J) tp@&
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKRIVA KONTRAKT MED HÖRANDE DIVISION+FYRA DIVISION+FYRA VÄNERSBORG_BIOS@b@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTRESSERAD-AV HANDBOLL PERF HÖRANDE KLUBB tp@& KFUM@b@en
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA-MED FOTBOLL(G) EN HÖRANDE KLUBB PEK värva@&
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FALKÖPING@en PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB FALKÖPING@en MED
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPECIELL PRATA(5) OM@b HÖRANDE PRO1 SAMMA PEK>person
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOTBOLL(ml) TIDEN-GÅR(L) HOS HÖRANDE VÄXA-UPP TIDEN-GÅR(L) PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TÄVLA HOS HÖRANDE JA@ub PRO1 PERF
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 tp@& MED HÖRANDE PU@g ROLIG JA@b
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOTBOLL(ml) PRO1 MEDLEM HÖRANDE KLUBB PRO1 FÖDD
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
FEEDBACK