Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TRÅKIG FÅR(V) BETA HÄNDA-INTE(V) POJKE GÅ(N)-OMKRING TRÅKIG
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ÄNDÅ HYFF KVARSTANNA HÄNDA-INTE(V) LIGGSTÄLLNING@ka VAKNA-SAKTA TOM
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S2
VÄNTA-PÅ@rd VAD GEST@ka HÄNDA-INTE(V) IRRITERAD(L) HÄNDA-INTE(V) PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GEST@ka HÄNDA-INTE(V) IRRITERAD(L) HÄNDA-INTE(V) PRO1 TITTA-PÅ SÄGA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TELEFON(It)^KONTAKT NOLL(O) PU@g HÄNDA-INTE(V) KLOCKPERIOD-KVÄLL MÖRK.SUCCESSIV PU-VAD-GÖRA@g
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO SEDAN(L)@z SITTA(Vb) HÄNDA-INTE(V) TITTA-PÅ-OMKRING VATTEN FORM(JJvs)+UTSTRÄCKNING@p
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ(N) FINNAS|INTE KONSTIG HÄNDA-INTE(V) FINNAS|INTE PEK DASS@b
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
FEEDBACK