Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FÖR DÖV(L) SÄLJA(5) GURKA BARA(B) TVILLING@b HUR
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI PI GRÖN GURKA VA@b PI GRÖN
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VA@b PI GRÖN GURKA ANNARS@b PRECIS JA@ub
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PRO1 GRÖN GURKA MINNAS@z JA@ub TVILLING@b@z
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
FEEDBACK