Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1.FL PEK.FL ÄLDRE GUBBE tp@& PEK TANT
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCH@z UT@b zzz@z GUBBE LEVA MAN(Jf) HANDVIFTA@ka
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) GLOSA:(?) DISKUTERA GUBBE STÅ GE-FAN GÅ(55)
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?)>hand KVINNA@z GREPP(S)+HAND(J)+HANTERA@p GUBBE GLOSA:(HANDFALLEN) GLOSA:(KVAR) GREPP(S)+HAND(J)+HANTERA@p
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE FÖNSTER(5) PEK-BANSTRÄCKA>ansikte GUBBE STÅ ÅSKÅDA GLOSA:TITTA-PÅ-DITÅT
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
se@& tv@& SE GUBBE ÅSKÅDA TITTA-PÅ FÄRDIG
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE FÖNSTER(5) PEK GUBBE STÅ VARELSE(N)+BEFINNA@p PLÖTSLIG
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-BANSTRÄCKA UT@b PEK GUBBE VINKA@ka GREPP(8)+HANTERA@p>huvud HEJ
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(ETCETERA) GÅ-IN(L) GÅ-IN(L) GUBBE gå-in@& zzz@& PF@g
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(GG)+HANTERA@p GREPP(GG)+HANTERA@p@z GLOSA:(SÄGA)^GUBBE GUBBE GLOSA:(SÄGA)^GUBBE KÖRA-SKJUTS zzz@z
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>entitet zzz@z ORSAK@z GUBBE GLOSA:(ÖVERRASKA) PEK GÅ-IN(L)
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ tp@& TVÅ GUBBE zzz@& BÅT(da) mtyp:haft
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN man@& EN GUBBE BONDE(5b) gå@& ska@&
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S1
i@& PUB EN GUBBE SITTA ÖL@b DRICKA(G)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK zzz@& TVÅ GUBBE TRÄ FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p STÅ
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
POSS PEK>hand GLOSA:(EN) GUBBE BOJ-STÖD VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p BOJ-STÖD
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÄNKA GLOSA:(STAVA) PY GUBBE TVÅ TRÄ FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GUBBE TITTA-PÅ ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p GUBBE DRICKA(G) PLACERA-DIT(G) TRÄ
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
fönster(l)@hd ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p PEK GUBBE TITTA-PÅ ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p GUBBE
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄG ENTITET(J)+FÖRFLYTTA+ENTITET(L)@p ENTITET(J)+FÖRFLYTTA+ENTITET(L)@p GUBBE zzz@z GREPP(SS)+HANTERA@p GREPP(SS)+HANTERA@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z KOM-HIT@ka GÅ-IN(L) GUBBE FÖRFLYTTA(Vb) SE@z PEK-RUNT@z
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅGEL(7v)^HOLK@b ENTITET(JJ)+BEFINNA@p sedan@& GUBBE UT@b GÅ SKA
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S2
I@b DASS@b s@hd GUBBE STÄLLD@ka OMÖJLIG GLOSA:IVÄG-MED
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>entitet PEK-TVÅ PEK-TVÅ>pekf-långf GUBBE PEK-TVÅ>pekf-långf FERDINAND@b@en PEK>långf
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g JA@ub EN GUBBE GÅ.DUR VISION STEKA@z
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OCKSÅ EN GUBBE PEK UTE VINTER
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POLIS STRUNTA HJÄLPA GUBBE PEK
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NEJ-NEHEJ(J) PEK DISKUTERA@rd GUBBE FÖRFLYTTA-DIT(L) TRÄFFAS PU@g
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) NEJ-NEHEJ(J) PEK GUBBE GLOSA:ÖGONRÖRELSE NEJ-NEHEJ(J) PEK
Film Plankan sslc02_091.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SERIE(L) VARA EN GUBBE EN MAN(Jf) PEK
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) ORDNING+TVÅ(da) ANNAN(ea) GUBBE VARA|PEK EN MAN(Jf)
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA PU@g OTUR@b GUBBE PRO1-TVÅ HA PU@g
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(NU) POSS1 GUBBE VARA KÄND MR-BEAN@b@en
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAKNA-UPP vakna-upp@hd NU@b.GRAD GUBBE KVAR PEK FÖRFLYTTA(Vb)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PU) TITTA-PÅ FIN GUBBE PEK GLOSA:(LÅTA-VARA) SEDAN(L)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRFLYTTA(Vb) SE PEK GUBBE PEK STÅ PEK-PLATS-NER
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK FIN PEK GUBBE PEK FÖRFLYTTA(Vb) LÄGGA-SIG
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SNÖ(G) ute@& snö@& GUBBE UTE PEK STILLA
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU-VARSÅGOD@g>person PEK>entitet EN GUBBE mtyp:gick UT@b mtyp:på
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TUR@b JA@b EN GUBBE HA EGEN HÖNS
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub OK@b EN GUBBE f@& HETA FERDINAND@b@en
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG EN MAN(Jf) GUBBE SJÄLV PENSIONÄR BO
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK