Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ÖREBRO@en PEK>person/PEK DELA-UPP GRUPP-DELA PEK>hand zzz@& GLOSA:(RÄTT)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMTIDIG VARFÖR MÅSTE GRUPP-DELA tp@& tp@& JA@b
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KULTUR zzz@z LITE(7b) GRUPP-DELA FELFRI IDROTT TYCKA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VIKTIG JA@ub JA@ub GRUPP-DELA GRUPP-DELA SYNS PERSON.PL
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub JA@ub GRUPP-DELA GRUPP-DELA SYNS PERSON.PL IDROTT
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VOLLEYBOLL PRO1.FL TVÅ GRUPP-DELA OCH PRO1.FL sverige@&
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK@z NEJ-NEHEJ(J) OLIKA@z GRUPP-DELA JA@ub MEN JA@ub
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
var-för-sig@& TVÅ AVDELNING GRUPP-DELA EN DÖV(L) AVDELNING
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA FÖRSKOLA^LEKTION TYP@b GRUPP-DELA TECKENSPRÅK TAL BLANDA
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LINKÖPING@en PEK DÅ@b GRUPP-DELA SAMTIDIG FYRA STYCK
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF1@pr PEK^PRO DELA GRUPP-DELA SAMTALA GLOSA:(?) EN
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÖSA OBJPRO LÖSA GRUPP-DELA LÄTT PERFEKT GAMMAL(5)
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK