Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FOTO(7b) PRO1 SITTA GOLV MED GROVLEK(JJ) RÖD
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(L)+FÖRFLYTTA@p GREPP(SS)+HANTERA@p>axel TRÄ GOLV GREPPA@z GREPP(SS)+HANTERA@p>axel GLOSA:(?)
Film Plankan sslc02_050.eaf SSLC
FEEDBACK