Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TA|MED KÖRA-RATT LUGN GOD TID@b PRO1 KOMMA-FRAM
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖR MAT PU-TEX@g GOD NATT SOVA(7v) GOTT
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@uppr MEN GLOSA:(ALLA) GOD MAT PU@g tp@&
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA tp@& BRA.GRAD GOD GOD GOTT GLOSA:(ITALIENGEST:KIND)
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& BRA.GRAD GOD GOD GOTT GLOSA:(ITALIENGEST:KIND) PRO1@z
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(ITALIENGEST:SKRATTGROP) VARA SMAKA GOD VARA|PEK GLOSA:(ITALIENGEST:SKRATTGROP) PRECIS
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄGGA-SIG MAMMA PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g@z GOD zzz@& GOD NATT
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g@z GOD zzz@& GOD NATT SOVA(S) GOTT
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
FEEDBACK