Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KAN FÖRSTÅ(L) PRO1 GLAD BEFALLA tp@& PEK>långf
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-FLYT ARG ELLER GLAD KAN FÖRSTÅ(L) PEK
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PEK BENSIN^TANKA GLAD PEK>person/PEK MYCKET GLOSA:SLUKA
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:SLUKA BENSIN PEK GLAD PEK
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BLI(L) ÄNNU GLAD PEK VARA PEK
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1@uppr GREPP(AA)+HANTERA@p MAN(Jf) GLAD mtyp:det var PEK GRATULERA
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BLI(L) EN POJKE GLAD LYCKLIG PRO1 FÖRST(LL)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MISSLYCKAS GRÅTA(Lb) DEL GLAD HOPPA-HÖGT(L) GLOSA:(?) PEK>person
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRKLARA DÅ@b PEK GLAD MEN INTE SÅ@b
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVARSTANNA PRO1 HOPPA GLAD PRO1 PRO1 zzz@z
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:och SE JA@ub GLAD JA@b MINNAS(5) PEK>person
Längtan till första klass sslc01_205.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PRO1.FL@z GLOSA:(?) GLAD KOMMA-FRAM-TILL KOMMA-DIT(Lb) VACKER
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OBJPRO objpro@hd PRO1 GLAD PEK DUKTIG TECKNA
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK BRUKA SÄGA GLAD TID(L) ÅTTIO TALET
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅTTIO TALET PEK GLAD TID(L) JA@ub SPENDERA
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 AVGÖRA KANSKE GLAD TID(L) PERFEKT EKONOMI-HUSHÅLLA
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS PRO1 ÄNDÅ GLAD ATT PRO1 TIDIG
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE PRO1 PI GLAD I@b^DAG PRO1 MÅSTE
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE PEK tp@& GLAD FÄRG GLOSA:(LYSA@rd) GLOSA:(LEVA)
Själv regissör sslc01_389.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA KYLA zzz@z GLAD PEK PRO1@z KALL
Snögubben sslc02_026.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARELSE(5bt)+BEFINNA@p.FL VARELSE(5bt)+BEFINNA@p.FL zzz@z@ka GLAD LYCKAS(ml) SEDAN(L) TA
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GE(J) STOPPA-I(O)>mun zzz@z GLAD STOPPA-I(O)>mun RÄTT STOPPA-I(O)@rd>mun
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTE VAD SNÖA GLAD HOPPA-AV-GLÄDJE KLÄ-PÅ@rd UT@b
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÅ GLOSA:(LÅTA-VARA) POJKE GLAD PRO1 TACK ÅKA
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRYGGA STÅ PU@g GLAD UTSIKT BÖRJA SOL
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(GG)+HANTERA@p FRYS(5b)^BOX@b VARA GLAD SNÖ(G)^GUBBE ENTITET(LLb)+RÖRELSE@p ENTITET(LLb)+RÖRELSE@p
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÅ GLOSA:STÅ-VÄNDA HÄLSA-MED-HATT@ka GLAD PI PI LEVA
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HALSDUK-KNYTA FIN SNÖ(G)^GUBBE GLAD TITTA-PÅ-BEGAPA GLOSA:(LÅTA-VARA) SEDAN(L)
Snögubben sslc02_189.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÅ zzz@z PRO1@z GLAD FÖRFLYTTA(Vb) glosa:förflytta(vb)@hd BORD
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(JJ)+BESKRIVNING@p@z BLI(J)@z SÄKER GLAD FÅGEL(J) SÄKER NU@b
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ HUND SVANS-VIFTA GLAD SVANS-VIFTA FORM(55bt)+UTSTRÄCKNING@p TRASIG
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POJKE LITEN-PERSON@kl SVANS-VIFTA GLAD PEK OK@b PEK
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE(VVb)+BEFINNA@p.FL POJKE GLOSA:(HAND-DJUR(Jvs)+HANTERA@p) GLAD TRÄFFAS IGEN sedan@&
Var är du, grodan? sslc02_350.eaf SSLC
FEEDBACK