Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 TYCKA TJUGO^FYRA GANSKA LITE(7b) FÖR MYCKET
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub JA@ub PEK-PLATS-HÄR GANSKA MYCKET UNDERVISA PI
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOLA PEK.FL PRO1 GANSKA BRA AVLÄSA-MUN AVLÄSA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
glosa@& PERF FUNGERA GANSKA BRA TID-FRAMÅT-TILL NÄRA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
spruta@& DOS@b SPRUTA GANSKA zzz@& FÖR@z MYCKET
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FEBER LIGGA(V) SJUK^HUS GANSKA LÄNGE(ml) TID-FRAMÅT-FRÅN bli@&
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@& DÖV(L) PEK@z GANSKA BRA PRATA-FLYTANDE KOMMA-DIT(Lb)
Äventyr sslc01_110.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TROTS(G) PRO1.FL TYCKA GANSKA MYCKET REGNA PRO1
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÄKER REGNA regna@hd GANSKA MYCKET JA@ub GLOSA:(OMRÅDE)
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVÄLL HA PRO1.FL GANSKA TRÅKIG HEMMA VARFÖR
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 PRO1 GANSKA STAMKUND@b INUTI ALLA
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) mtyp:jag TECKNA GANSKA DÅLIG MEN SEDAN(L)
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b PEK-PLATS-DÄR PRO1 GANSKA tp@& TRÅKIG TYCKA
Scout, Minne från yrkesskola sslc01_204.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÅ(LL).KONT MEN TYNA GANSKA SNABB UNDER TID(L)
Hobby sslc01_208.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE KOMPIS.PL FAKTISK GANSKA MYCKET DÅ@b PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅKA BEGE-SIG-HEM TYP@b GANSKA ROLIG SEDAN(L) ANNAN(ea)
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VECKA+TVÅ PRO1 TECKNA-FLYT GANSKA FLYTANDE GLOSA:SNAPPA-UPP(Jf) MYCKET
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF BO STOCKHOLM@en GANSKA LÄNGE(ml) SOM TRO
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL SJÄLV IBLAND(7v) GANSKA OFTA GLOSA:(FÅ) OK@b
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK