Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g PERF-NEG GÖRA NÅGON MOT OBJPRO
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S2
ARBETA(J)^UPPGIFT HUR PEK>person GÖRA HUR PEK(B) BEDÖMA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MINDRE(Jvs) BETYDA MER GÖRA MATERIAL MER FORSKA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person FORSKA glosa@& GÖRA MATERIAL SVÄLLA GREPP(SS)+HANTERA@p
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAD PRO1 PERF GÖRA PEK>pekf_långf_ringf_lillf SÅ-ATT-SÄGA FINNAS
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>långf VARA SOCIAL(S) GÖRA PEK>person BLI(L) SE
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GOD|MORGON HUR VAD GÖRA DAG-DÅTID+EN LITE(7b) SAMTALA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYP@b BRIST OMÖJLIG GÖRA POSS ARBETE(G) SVÅR
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SMÅ(L) SAK PRO1 GÖRA PEK LÄTT@z TRÄNA(B)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKA PRO1 KRAMA GÖRA zzz@z@ka PRO1 KRAMA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SITTA(VVb)-RUNT.FL ORSAK HA|INTE GÖRA ÄTA-GÖRA(Q) SJÄLVKLAR INTE
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SE PU@g GÖRA SÅ PU@g KOMMUNICERA
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OK@b VAD IDAG GÖRA PRO1 AKTIV.GÖRA GÖRA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÄRDIG PRO1 MÅLSÄTTNING GÖRA DOKUMENTÄR^FILM PEK>långf SKRIVA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK FÖRÄLDRAR(L)^KLUBB AKTIV GÖRA KÄMPA(G) FÖR BARN
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÖRA PRO1 AKTIV.GÖRA GÖRA PRO1@z nu@& JUST
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EKONOMI BEGRÄNSA POSS1 GÖRA ROLIG PEK>långf AKTIV.GÖRA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf AKTIV.GÖRA VILL GÖRA BÄTTRE(J>B) MÄNNISKA POSS
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STIMULERA TYCKA ROLIG GÖRA PI DÖV(L)^samhälle@&_rörelse@& BEHÖVA(B)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ELLER KULTUR MED GÖRA ALLA ÖPPNA MOT
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄGA-TILL PEK>långf SKA GÖRA OLIKA@z LEKA PEK>pekf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 BRA PRO1 GÖRA MÅLVAKT PRO1 BRA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HEMSK POSS1 MAMMA GÖRA FYRKANT(L) RIVA-PAPPER@rd KASTA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@& VETA| INTE@z HUR GÖRA TYP@b TRÄFFAS EN
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK VAD PERF@z GÖRA PRO1 VETA|INTE PRO1
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INUTI GREPP(AA)+HANTERA@p VEM(N) GÖRA JA@ub PRECIS MINNAS(5)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅSA(ml) PEK DÖV(L) GÖRA NYCKEL NYCKELÖPPNA STJÄLA(B)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DUKTIG METALL^SVARVA PEK.FL GÖRA ENTITET(J)+BEFINNA+ENTITET(J)@p NYCKEL MINNAS(5)
Gamla tecken sslc01_109.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE OK@b VAD GÖRA MED OBJPRO DÅ@b
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET PRO1 FÖRSÖKA GÖRA TIDEN-GÅR(J) ROLIG MEN
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN ANNAN(ea).FL PU@g GÖRA INGEN MEN PEK>person
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA ANSVAR JASÅ GÖRA SÅ SÅ PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD ÄN PRO1.FL GÖRA MED POSS1.FL VAL
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL JA@b PEK GÖRA MYCKET OM@b PERF-NEG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UNGEFÄR PENSIONÄR FÄRDIG GÖRA PRO1 PU@g SE
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKOLA PEK glosa@& GÖRA MYCKET OCKSÅ GAMMAL(5)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PÅVERKA1 TRO PEK GÖRA MYCKET NÄSTA-I-TUR1 NÄSTA-I-TUR1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAL PEK>person PERF GÖRA MED POSS>person LIV
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1.FL PU@g FAN GÖRA PEK.FL wtyp: PEK.FL
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL GLOSA:BEGE-SIG-HEM.INITSTOPP HUR GÖRA ORKA|INTE PF@g PRO1
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AVLÄSA CHANSLÖS PU@g GÖRA VAD GÖRA PRO1
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g GÖRA VAD GÖRA PRO1 PEK@z PU@g
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z VAD PRO1 GÖRA OLIKA.MULTI mtyp:och det LITE(7b)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& INTE FORTSÄTTA GÖRA GLOSA:PILLER GREPP(SS)+HANTERA@p PU@g
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÄRA-SIG GLOSA:ÄNNU MER GÖRA GLOSA:PILLER PEK PRO1
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET zzz@z MYCKET@z GÖRA BAKOM zzz@z GLOSA:(LÅTA-VARA@g
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person INUTI VAD GÖRA PEK>erson zzz@z ROLIG
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VAD INUTI VAD GÖRA PEK>person INUTI VAD
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) PEK>person GÖRA PEK>person OLIKA OLIKA
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ARBETA(J)^PLATS PEK>person VAD GÖRA PEK>person PEK-PLATS-DÄR VAD
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
FEEDBACK