Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PSYKE VARA|PEK OM@b FYRTIO FEMTON PU@g MÅSTE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INUTI FEMTON TRETTIO FYRTIO VINNA(ml) LIGGA-LIKA JÄMFÖRA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FYRTIO FYRTIO BOJ-LIST-TRE BOJ-LIST-TVÅ
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FYRTIO FYRTIO BOJ-LIST-TRE BOJ-LIST-TVÅ PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1.FL ÅLDER HÖJA FYRTIO FEMTIO KÄNNA PRO1.FL
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRECIS SA TRETTIO FYRTIO ALLTID FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p@z FÖRFLYTTA(Vb)-UPPÅT
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÅ ÖVER TIMME+TVÅ FYRTIO MINUT TÄNKA GLOSA:SITTA-OTÅLIG
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TIMME+TVÅ FÄRDIG TVÅ FYRTIO MINUT FÄRDIG PU@g
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF PEK-PLATS-HÄR LÄSA-PLUGGA FYRTIO POÄNG BARA(B) KORTVARIG(J)
Vägen hit sslc01_271.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVINNA PERSON@kl tp@& FYRTIO ÅR@b PEK PERSREF1@pr
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PRO1 SYSTER PERF@z FYRTIO PERF@z FYRTIO BETYDA
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PERF@z FYRTIO PERF@z FYRTIO BETYDA TRE@z LITEN-PERSON
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
FEEDBACK