Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
NU@b GE-FAN HJÄLPA FUT-NEG GÅ(N)-OMKRING HJÄLPA VARG
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HÄNDA FARLIG BEGE-SIG-IVÄG FUT-NEG
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK SA PRO1 FUT-NEG VÄLJA PRO1 VÄN
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OTROLIG(S) TENNIS-SPELA SLUTA FUT-NEG JA@ub OCKSÅ PERSREF2@pr
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TENNIS SA NÄH(J)@z FUT-NEG PEK VARVA NER
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SJÄLVKLAR SÅ-ATT-SÄGA PRO1 FUT-NEG KRAMA SÅ-ATT-SÄGA LÅTA-SÄGA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>långf KÄNNA-INTE PRO1 FUT-NEG KRAMA SÅ-ATT-SÄGA MER
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NIVÅ>pekf MEN NIVÅ>långf_ringf_lillf FUT-NEG PEK>person KAN NÄSTA>pekf
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KRIG SVÄLTA SORG FUT-NEG BETYDA STIMULERA PEK>långf
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PU@g FÄRDIG FUT-NEG ACCEPTERA(L) PEK>person/PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVARSTANNA PRO1 PRO1 FUT-NEG PRO1 BESTÄMD PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FUT-NEG PRO1 FUT-NEG PRO1 VILL KVARSTANNA
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRSÖKA VÄRVA PRO1 FUT-NEG PRO1 FUT-NEG PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYST fut-neg@& BERÄTTA FUT-NEG zzz@z MYGGA GLOSA:(?)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(GG)+HANTERA@p NÅGON PEK FUT-NEG PEK wtyp: glosa@&
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄRARE ARG GREPP(G)+HANTERA@p FUT-NEG PRO1 HÅLLA-UT PU@g
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN PERIOD PRO1 FUT-NEG MELLAN>pekf-långf PRO1 PEK
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK MELLAN>pekf-långf PRO1 FUT-NEG KÄNNA KONSTIG wtyp:
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITE(7b) GAMMAL(G) ANSIKTE(L) FUT-NEG
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: PRO1 KVAR FUT-NEG PRO1 BEGE-SIG-IVÄG VÄNERSBORG@en
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÅ-NOG PRO1 SLUTA FUT-NEG BESTÄMMA-SIG KLIPPA-AV@z SPORT
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person PU@g PRO1 FUT-NEG JA@ub PU@g JA@ub
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GREPPHÅLLA(A) IN@b OMÖJLIG FUT-NEG FRAM-TILLBAKA mot@hd FRAM-TILLBAKA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
TITTA-PÅ OK@b FINNAS|INTE FUT-NEG BARA(B) PU@g GLOSA:KASSA
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA UNG.PL PRATA(5) FUT-NEG MUN LÄPPAR-IHOPKNIPNA@z TECKNA.KONT
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA zzz@z PEK>person FUT-NEG PRO1 LÄSA BOK
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK.FL NEJ(N) HYFF FUT-NEG BEHÅLLA INUTI>huvud NU@b.GRAD
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SLITEN PEK TRO FUT-NEG RENOVERA PRO1@z PERF
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKOLA MEN ISHOCKEY FUT-NEG dålig@& HEMSK ATTITYD
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OM@b PEK@z BESTÄMMA-SIG FUT-NEG BETYDA ISHOCKEY^GYMNASIUM KOPPLA-IHOP
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POJKE PERSON.FL@kl SLUTA(V) FUT-NEG mtyp:ja fotboll@& FOTBOLL(ml)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
astma@uppr SLUTA INHALERA FUT-NEG SLUTA BARA(B) EKSEM@b
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSON.FL ALLA UTESLUTA(Jvs) FUT-NEG FÅ PLATS LÄNGE(ml)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PU@g pek@& BOJ-LIST-TVÅ FUT-NEG pek@& FUT-NEG BOJ-PUNKT(L)
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÅKA SEMESTER NÄH(L) FUT-NEG PRO1 wtyp: wtyp:
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
BOJ-LIST-TVÅ FUT-NEG pek@& FUT-NEG BOJ-PUNKT(L) PEK KLIA-HUVUD@g
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRECIS PEK>person/PEK GLOSA:INGENTING(O) FUT-NEG BETYDA AUTOMATISK(5) SÅ-ATT-SÄGA
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
AUTOMATISK(5) SÅ-ATT-SÄGA GE-FAN FUT-NEG PU@g HEJ FÄRDIG@z
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÅ-INTE(L) FÅ-INTE(L) LEKTION FUT-NEG RAST FÅ RAST
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GRUPP-FÖR-SIG KYRKA(5) PRO1 FUT-NEG PU@g SPRIDA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ATTITYD DÖV(L) ATTITYD FUT-NEG VETA-PERF DÖV(L) HA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL FÖC@b@en PRO1 FUT-NEG PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD FORTSÄTTA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ESTLAND@en PEK>långf LETTLAND@en FUT-NEG PEK-PLATS-DÄR LITAUEN@en FINNAS|INTE
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LADDA-IN(ea) ladda-in@& PRO1 FUT-NEG PRO1 FUT-NEG PRO1
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FUT-NEG PRO1 FUT-NEG PRO1 PRO1 zzz@z
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S1
POSS RANCH@b GLOSA:(FORM(55)+BESKRIVNING@p) FUT-NEG GLOSA:(?) PEK-BANSTRÄCKA(J) HYRA
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub VAR KROPP FUT-NEG PRO1 GREPP(S)+HANTERA@p BESTÄMD
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÖNDAG PRO1 PEK FUT-NEG tp@& PERSREF1@pr KOMMA-DIT(Lb)
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN PRO1.FL GRUPP FUT-NEG FLYTTA-UT ÖREBRO@en ORDNING+TVÅ(da)
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÄCKA FUT-NEG MER FUT-NEG PEK wtyp: PEK
Gambia sslc01_406.eaf SSLC
FEEDBACK