Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
BLÅSA(O)@rd HELA-TIDEN(L) BETYDA FUNGERA INTE LUSTIG SKRATTA(5b)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRATA(Jv) GLOSA:(?)>öra OMÖJLIG@z FUNGERA INTE SÅ UPPFATTA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAMMA FÖRSTÅ(5) BETYDA FUNGERA INTE PRATA(Jv) GLOSA:(?)>öra
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BEGÄRA TOLK FÖRFLYTTA-HIT(L)@z FUNGERA TYCKA PRO1 LÄRA-SIG
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TOLK glosa@& PERF FUNGERA GANSKA BRA TID-FRAMÅT-TILL
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE DIREKT TID-FRAMÅT-TILL FUNGERA BRA VARA KROPP
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR PERF FUNGERA MELLAN PRO1-TVÅ VARA
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅNGA SÄGA LÅTA-VARA FUNGERA INTE MÅSTE MYCKET
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STÄMMA(J) SÅ FUNGERA PRO1 TRO MÅNGA
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSÖKA STÄNGA-AV>hals tp@& FUNGERA zzz@z TECKNA-FLYT ARG
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TECKNA-FLYT LUSTIG MEN FUNGERA JÄTTE^BRA zzz@z PU@g
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK@z RINGA-PÅ-DÖRRKLOCKA BLINKERS FUNGERA INTE GLOSA:(?) GLOSA:(?)
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL HÖRANDE PU@g FUNGERA tp@& PERF GÅ
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMUNICERA VARANDRA1 PI FUNGERA BRA tp@& MEN
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SE-TILL ALLA SKA FUNGERA PRO1.FL LIKA SAMMA
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIVA tp@& ANNARS@b@z FUNGERA tp@& SEDAN(L) zzz@&
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) TID-FRAMÅT INTE-SÅ-FARLIGT FUNGERA BRA JA@ub VÄG-SMAL
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ glosa@& MEN FUNGERA BRA PRECIS EFTER
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRLORA SPELA-INGEN-ROLL@z ROLIG.GRAD FUNGERA BRA KNÄ@b JA@b
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK JA@ub HUR FUNGERA PEK>person/PEK JA@ub JA@ub
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÖSA BRA BEGE-SIG-HEM FUNGERA BRA UMGÅS ROLIG
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MEN PEK>person ÖPPEN|SIGN@b FUNGERA BRA TYCKA PEK>person
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(GRUPP-DELA) TYCKA PEK FUNGERA BÄST(J>B) ORSAK@z MER
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄMPA(G) PU@g TYCKA FUNGERA BRA ÄNDÅ
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TIDEN-GÅR(L) SEDAN(L) SKOLA FUNGERA BRA TECKENSPRÅK UTVECKLA
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g tp@& TYCKA FUNGERA BRA också@& I-ALLA-FALL
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE TYCKA GÅ@z FUNGERA BRA JA@b FÅ
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK PROVA(Vb) HUR FUNGERA zzz@z JA@b zzz@&
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BLI(L) ÄLDRE FUNGERA INTE TA MED
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g MEN ÄNDÅ FUNGERA GLOSA:(JÄMFÖRA) GLOSA:(VILL) FÅ-NOG
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MED GREPP(AA)+HANTERA@p@rd SÅ-ATT-SÄGA FUNGERA INTE TYP@b SOM
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VARANDRA DÅ@b PEK FUNGERA TECKNA BEGE-SIG-IVÄG STÄNGA(Q)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& KOMMUNICERA kommunicera@hd FUNGERA GLOSA:(TYST) SEDAN(L) PRO1
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALDRIG UNDER^SKATTA OBJPRO1 FUNGERA INUTI SKRIDSKOR ELLER|HUR
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ERFAREN SE HUR FUNGERA INUTI BÅDA BÅDA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EFTER SJÄLVKLAR HUR FUNGERA PU@g HUR PU@g
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÖTA@b@en SA PEK FUNGERA INTE GLOSA:(KLARA-SIG) TUR@b
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PU@g OFTA FUNGERA BRA INTE ALLTID
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) ORDNING+TRE PRO1 FUNGERA BRA PRO1 HA
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMS@b PU-TEX@g HUR FUNGERA MÅNGA FÖRÄLDRAR(L) PI
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA-HIT(L) PEK>långf tp@& FUNGERA ROLIG ROLIG tp@&
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI HUR INUTI FUNGERA JÄMFÖRA MED SVERIGE@en
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
pro1@hd TECKNA MEN FUNGERA SNABB@b PRO1 tp@&
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLYTTA-NIVÅ-NER SÅ HUR FUNGERA SA JA@ub MÅSTE
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK DÅ@b PU@g FUNGERA INTE NÅGON HÄNDA
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 ORDNING+EN HUR FUNGERA ÅR+EN ÅR+TVÅ ÅR+TRE
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR tp@& HUR FUNGERA KOMMUNICERA PRO1 SYSKON
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOD@b UPPFATTA BRA@z FUNGERA PU@g OMÖJLIG ATTITYD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK VETA PI FUNGERA INTE inte@hd 4typ:tala
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA TJEJ OCKSÅ FUNGERA EN TJEJ PEK>pekf
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK