Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PU@g TYCKA POSS1 FRU KVINNA MER KRAMA@rd
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>pekf TA>pekf|FLYTTA-UT PEK>långf FRU VILL PY VILL
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SEDAN(L) PEK POSS1 FRU PEK POSS1 svär@&
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 KÖRA-SKJUTS@z GLOSA:(TECKNA) FRU zzz@& TRÖTT SOVA(J)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VÄCKA POSS1 FRU zzz@& POSS1 FRU
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FRU zzz@& POSS1 FRU TRO|INTE TRO|INTE PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MORGON PEK@z POSS1 FRU ARBETA(G) PEK PRO1
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÖRA-SKJUTS BEGE-SIG-HEM POSS1 FRU VARA-MED PRO1 KÖRA-SKJUTS@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK POSS1 FD@b FRU GRAVID gravid@hd SEDAN(L)
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄNKA PÅ POSS1 FRU TYCKA OM@b@z KATT
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
pek@hd svår@& POSS1@z FRU VILL TA MED
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMA-HIT(Lb) TA-IFRÅN POSS1 FRU GRÅTA(Lb) LÄMNA FÄRDIG
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b@z TIDEN-GÅR(L) POSS1@z FRU SAKNA KATT SEDAN(J)
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TIDEN-GÅR(L) zzz@& FRU zzz@& zzz@& SLUTA
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g@z SEDAN(J) tp@& FRU PI@z PEK tp@&
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅSTE ACCEPTERA(L) PEK FRU POSS-EGEN TYCKA OM@b@z
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL|HA DJUR tycka@& FRU TYCKA OM@b@z KATT@uppr
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 PEK^PRO FRU GLOSA:(PEK) BO TROLLHÄTTAN@en
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PENDLA PENDLA POSS1 FRU VILL|HA DJUR tycka@&
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRU MORGON POSS1 FRU PRO1 HÄMTA PEK
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) BRA-PERFEKT.FL SKICKA-HIT FRU MORGON POSS1 FRU
Hur hitta fram till SU sslc01_105.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA TRE BARN^BARN FRU KÖPA(A) MAT GREPP(GG)+HANTERA@p
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& glosa@& POSS1 FRU HA SKÅL PRO1
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 POSS1 glosa@& FRU PRO1.FL HA TRE
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRSEL^SKADAD MAN(Jf) POSS FRU POSS PAPPA EGEN
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRUT FRU HA FRU SKILJA(J) KNIVSTA@en KNIVSTA@b@en
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRO1 FÖRUT FRU HA FRU SKILJA(J)
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKÖTA VÄNTA-PÅ PÅ FRU GYNNSAM-FÖLJD(ea) NÅGON GLOSA:(YES)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA MÅ DÅLIG FRU MÄRKA OBJPRO1 MÅ
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EFTER UT@b TRÄFFAS FRU PEK.FL POSS1 FRU
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRU PEK.FL POSS1 FRU KÄNNA PEK.FL PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA PROBLEM POSS1 FRU PEK tp@& BRA|PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK PEK TABBA-SIG(J) FRU PF@g MIGRÄN MÅ
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN DAG TABBA-SIG(J) FRU MIGRÄN MÅ DÅLIG
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PROBLEM HEMMA POSS1 FRU GLOSA:SAMMA-RECIPROK MIGRÄN PY
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA PEK BÄST(B) FRU SITTA(VVb) TECKNA-SPRÅKA TIMMAR(L)
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAT GLOSA:(STÄLLA-FRAM) POSS FRU SERVERA@rd WC@b HUR
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ROLIG MAN(Jf) OCH FRU GLOSA:(KLÄMMA-FINGRAR) PAR PEK-TVÅ
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK POSS1 SON FRU PERSON.PL@kl OCKSÅ mtyp:har
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVÄLL^KURS MOR^BROR POSS FRU FRU VETA-INTE PRO1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MOR^BROR POSS FRU FRU VETA-INTE PRO1 MOR^BROR
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRIVAT LIV PEK FRU GLOSA:(?)@ka PEK BORTA
Fritt om filmen sslc01_292.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>person tp@& DEPPA FRU PU@g>person pu>person@hd UTAN(ml)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SVARVA SKRIVA-TANGENTBORD KAN|INTE FRU ARBETA(G) INDUSTRI DATOR
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
SKRIVA-TANGENTBORD NEHEJ(J) ALLTID FRU KOMMA-HIT(Lb) SKRIVA-TANGENTBORD HJÄLPA
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PU@g SKRIVA-TANGENTBORD FRU LITE(7b) UNDERLIG SKRIVA-TANGENTBORD
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK MÅNGA HJÄLPA FRU SE BITA-IHOP PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKRIVA-TANGENTBORD TALA-OM FRU PF@g VÄNTA PEK
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄMTA PERSREF1@pr JA@ub FRU HJÄLPA OBJPRO PRO1
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMA-DIT(Lb)@z PRO1 TELEFONERA FRU KAN HÄMTA PERSREF1@pr
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK