Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
TILL ROLIG BEGE-SIG-IVÄG FREDAG TILLBAKA LÖRDAG SKULLE-VILJA(L)
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAT GREPP(GG)+HANTERA@p EN FREDAG GREPP(GG)+HANTERA@p TA@z FORM(S)+BESKRIVNING@p
Godis sslc01_114.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALDRIG LÖRDAG SÖNDAG FREDAG LÖRDAG ALDRIG ALLTID
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RUM PU@g MÅNDAG FREDAG SOVA(J) MEN lördag@&
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOVA(J) MEN lördag@& FREDAG LÖRDAG SÖNDAG ALDRIG-NÅGONSIN
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA@z MÅNDAG fredag@& FREDAG TID-PERIOD(J) MÅNDAG KAN
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA-INGEN-LUST BITA-IHOP MÅNDAG_TISDAG_ONSDAG_TORSDAG FREDAG ENTUSIASTISK PRO1 LEDIG(8)
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÖRDAG PRO1 BÄST(B) FREDAG GLOSA:(DÅ@b) PUB(ea)^KVÄLL PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub PRO1 MINNAS(5) FREDAG KVÄLL LÖRDAG KVÄLL
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g JUST@b@z PEK FREDAG LÖRDAG SÖNDAG TRÅKIG
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& TORSDAG fredag@& FREDAG LÖRDAG SÖNDAG BEGE-SIG-HEM
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-SÄGA VECKA MÅNDAG>pekf FREDAG SA PEK BOKA.MULTI
Skolgång sslc01_287.eaf SSLC
Glosa_DH S2
fredag@& MORGON KOMMA-FRAM FREDAG DUM(7v) PRO1 GLOSA:(RÄTT)
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 GLOSA:(RÄTT) KOMMA-FRAM FREDAG MORGON SEDAN(L) tp@&
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA SEDAN(L) tp@& FREDAG KVÄLL SPECIELL FREDAG
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FREDAG KVÄLL SPECIELL FREDAG KVÄLL PRO1 tp@&
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖR OBJPRO1 PERSREF4@pr FREDAG LÖRDAG PERSREF4@pr MEN
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN^DECIMALKOMMA^FEM@num KILOGRAM RÅ@b FREDAG TRETTON OKT@b SLIPPA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÄGA-TILL FREDAG TRETTON^E@b FREDAG TRETTON PRO1 JA@ub
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 GLOSA:(?) SÄGA-TILL FREDAG TRETTON^E@b FREDAG TRETTON
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRECIS tp@& FREDAG LEDARE UNGDOM(Jvs)^LEDARE HA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK VARA tp@& FREDAG TRETTON^E@b e@hd SYNS
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARJE-DAG MÅNDAG PEK-REL FREDAG ALLA ÅR UNDER
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLA PRO1 BARA(B) FREDAG PRO1 PEK AVBRYTA(5)
Filmfestival sslc01_390.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 BRUKA MÅNDAG FREDAG BEGE-SIG-HEM HELG PENDLA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTERNAT PRO1 MÅNDAG FREDAG BEGE-SIG-HEM tp@& PRO1
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARJE(L) HELG helg@hd FREDAG fredag@uppr FREDAG EFTERMIDDAG
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
helg@hd FREDAG fredag@uppr FREDAG EFTERMIDDAG BEGE-SIG-HEM MÅNDAG
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK