Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
SVANÖ@b@en SKA HA FOTBOLL(ml)^MATCH(G) FOLK FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p FOLK
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
FEEDBACK