Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK>pekf VÄN PEK>pekf FLY VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(L)@p TRÄD VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(L)@p
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 VÄN PERSON.PL@kl FLY INTE HJÄLPA OBJPRO1
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S2
LÅTA-VARA KANSKE GRODA FLY UTE LETA UTE
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRODA SITTA(VVb) VARA|PEK@z FLY GRODA SKAFFA NY@b
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GRODA VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p zzz@& FLY MORGON POJKE HUND
Var är du, grodan? sslc02_027.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RÅ@b PERF bege-sig-iväg@& FLY BEGE-SIG-IVÄG PEK TITTA-PÅ
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p HUND SPRINGA(V) FLY POJKE HANDFALLEN@ka BRY-INTE@z
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TID(L) MAN(Jf) TVÅ FLY TILL BIL GLOSA:(PÅ)
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅG HUND SPRINGA(VVb) FLY FRÅN BI VARELSE(55)+FÖRFLYTTA@p
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
Glosa_DH S2
pojke@& HUND FÖRSÖKA FLY OCKSÅ PEK POJKE
Var är du, grodan? sslc02_188.eaf SSLC
FEEDBACK