Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
LEDA-TILL PU@g GROVLEK(LL) FISK(J) PU@g NOLL(O) PU@g
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FISKA(Q) FISKA(7) FISKA(7) FISK(J) FISKA(Q) GROVLEK(7b) PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
FEEDBACK