Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
BRA-PERFEKT PRO1 KOMMA-DIT(Lb) FINSPÅNG@en PRO1 KÖRA-SKJUTS VETA-INTE
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KÖRA-SKJUTS VETA-INTE FINSPÅNG@en VAR PLATS VETA-INTE
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VISSTE-INTE(8) PRO1 BANSTRÄCKA FINSPÅNG@en PEK VISSTE-INTE(8o) PRO1
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VISSTE-INTE(8o) PRO1 VARA FINSPÅNG@en MÅNGA VETA-INTE PRO1
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KOMMA-DIT(Lb) KOMMA-DIT(Lb) FINSPÅNG@en KOMMA-DIT(Lb) GÅ-IN(N) tp@&
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
FEEDBACK