Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
VAKNA STRÄCKA-PÅ-SIG@ka SKÖLDPADDA FINNAS-INTE-KVAR(ea) GLOSA:(?) BETYDA PEK-PLATS-DÄR
Haren och sköldpaddan ssl_ji_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GREPP(JJbt)+HANTERA@p GLOSA:(SPRIDA) GLOSA:(?) FINNAS-INTE-KVAR(ea) EN KAKAO@b PRO1
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STIGA-UPP OVÄNTAD GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) JÄVLAR VAR GRODA
Var är du, grodan? sslc02_008.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRODA KOMMA-DIT(Lb) GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) GLAS(S) FORM(SS)+BESKRIVNING@p VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(SS)+BESKRIVNING@p VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) PEK zzz@z VARELSE(VVb)+FÖRFLYTTA@p
Snögubben sslc02_069.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@& ÖL@b FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p FINNAS-INTE-KVAR(ea) ENTITET(JbtJ)+FÖRFLYTTA@p GLOSA:(LÄMNA-AV) MAN(Jf)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÄ FORM(SS)+UTSTRÄCKNING@p PEK FINNAS-INTE-KVAR(ea) PEK pek@hd PEK
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VAR POSS1 ÖL@b FINNAS-INTE-KVAR(ea) finnas-inte-kvar(ea)@hd PEK@z BOJ-AVGRÄNS(J)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAKNA KOMMA-DIT(Lb)@z GREPPA FINNAS-INTE-KVAR(ea) GLOSA:(KÄNNA-MED-HÄNDER) VAR@z zzz@z
Var är du, grodan? sslc02_088.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ GLOSA:(?)@ka GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) PEK@z PU@g RÅ@b
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SAMTALA PEK FINNAS-INTE-KVAR(ea) GLOSA:TOM(Rv) PEK TITTA-PÅ
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(J)+FÖRFLYTTA@p SEDAN(L) KÄNNA-MED-HÄNDER FINNAS-INTE-KVAR(ea) VAR GLAS(S) KANNA
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OK@b JA@ub JA@b FINNAS-INTE-KVAR(ea)
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
BOJ-AVGRÄNS(J) HAND(J)+HANTERA@p hand(j)@hd FINNAS-INTE-KVAR(ea) finnas-inte-kvar(ea)@hd PEK@z BOJ-AVGRÄNS(5)
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÅG TÅG-ÅKA PENGAR(ml)@ald FINNAS-INTE-KVAR(ea) I@b FRANKRIKE@en TRÄFFAS
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TVÄTTA(ea) JÄVLAR FÄRG FINNAS-INTE-KVAR(ea) zzz@& STÄMMA(J) GREPP(S)+HANTERA+HAND(J)@p@z
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(S)+HANTERA+HAND(J)@p@z GLOSA:(FELFRI) FÄRG FINNAS-INTE-KVAR(ea) JÄVLAR PU-VAD-GÖRA@g PRECIS
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S2
groda@& pek@& GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) ORSAK UT@b BORTA
Var är du, grodan? sslc02_308.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VAKNA TITTA-PÅ GRODA FINNAS-INTE-KVAR(ea) PU@g FÖRTVIVLAD LEDSEN
Var är du, grodan? sslc02_331.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
TITTA-PÅ ÄGG(N) FORM(JJbt)+BESKRIVNING@p FINNAS-INTE-KVAR(ea) FINNAS|INTE NÄSTA POSS1
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MORGON POJKE STIGA-UPP FINNAS-INTE-KVAR(ea) PEK HUND TITTA-PÅ
Var är du, grodan? sslc02_392.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MORGON VAKNA TITTA-PÅ FINNAS-INTE-KVAR(ea) PI GRODA PERF
Var är du, grodan? sslc02_409.eaf SSLC
FEEDBACK