Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
HJÄLPA PU@g VARG FINNAS|INTE PI PU@g EN
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p KOMMA-FRAM VARG FINNAS|INTE POJKE SKRATTA(5b) KLAPPA-KNÄ@ka
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
TID-KLOCKA-SNABB VAR SKÖLDPADDA FINNAS|INTE LITEN(L) VÄN PU@g
Haren och sköldpaddan ssl_lm_fab2.eaf ECHO
Glosa_DH S1
LIGGSTÄLLNING@ka SOVA(7v) VAKNA FINNAS|INTE BJÖRN LÄTTNAD STIGA-UPP
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PU@g PRO1 TRO FINNAS|INTE PERFEKT(da)
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>hand BORTA PEK@z FINNAS|INTE KONTAKT PU@g SEDAN(L)
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z PU@g FINNAS|INTE FINNAS|INTE VECKA-DÅTID INTE PEK@z
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JACKPOTT@b PEK@z PU@g FINNAS|INTE FINNAS|INTE VECKA-DÅTID INTE
Fritt - bästa händelse sslc01_066.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 FELFRI MISSA FINNAS|INTE TID-FRAMÅT JAMES-BOND@pt TYCKA
Favoritfilm sslc01_106.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
NOLL(O) VEM(J) PEK.FL FINNAS|INTE OM@b ENTITET(J)+BEFINNA@p ENTITET(J)+BEFINNA@p
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA PEK PAPPA FINNAS|INTE FÖRÄLDRAR(L) HA PLACERA(A).MULTI
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UNGDOM(Jvs) VAR KALLA-PÅ@z FINNAS|INTE UNGDOM(Jvs) PU@g VAR
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÖKA(5) UNGDOM(Jvs) VAR FINNAS|INTE PRO1 SJÄLV AKTIV
Dövförening sslc01_123.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b FINNAS|INTE TID-BAKÅT FINNAS|INTE STARTA PF@g PRO1
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRST(LL) STARTA JA@b FINNAS|INTE TID-BAKÅT FINNAS|INTE STARTA
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA@z HELA-TIDEN(J) I@b^DAG FINNAS|INTE PRO1 PRECIS MYCKET
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MED HÖRSEL^SKADAD DÖV(L) FINNAS|INTE BETYDA ANVÄNDA INTE
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OMRÅDE@kl@z PRO1 KÄNNA FINNAS|INTE NÅGON PRO1 GLOSA:(?)
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
SYFTE BOJ-PUNKT(L) PU@g FINNAS|INTE BOJ-LIST-TVÅ OK@b BOJ-AVGRÄNS(4f)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÅSTE BILDA UNGDOM(Jvs)^KLUBB FINNAS|INTE wtyp: PRO1.FL BILDA
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FISK(L) GROVLEK(7b) KÄNNA FINNAS|INTE PRO1 GREPP(Q)+HANTERA@p GLOSA:(?)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub REDAN TID-BAK-HORISONTAL FINNAS|INTE PEK PEK-REL PRO1
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRÖJA SLUT NUMMER FINNAS|INTE PEK(B)@z DOMARE(7b) SA|PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(?) UNG IN@b FINNAS|INTE MINSKA(4f) PEK.FL SA
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TA-REDA-PÅ PEK SE FINNAS|INTE FELFRI RÖNTGEN GREPP(AA)+HANTERA@p
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT@rd INTE HÅLLA-HAND@ka FINNAS|INTE TECKNA-FLYT@z PRO1 TITTA-PÅ-OMKRING
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
lugn@& GRUPP LUGN FINNAS|INTE TECKNA-FLYT@rd PRO1 PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TITTA-PÅ-OMKRING TECKNA-FLYT@rd FINNAS|INTE lugn@& GRUPP LUGN
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
NEJ-NEHEJ(J) kvarstanna@hd stanna-kvar@& FINNAS|INTE PEK-PLATS-DÄR KOMMA-HIT(Lb)@z BRA-PERFEKT
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
och@hd KOKO@b@en NEJ-NEHEJ(J) FINNAS|INTE GLOSA:(LÅTA-VARA) BARA(B) PERSREF2@pr
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:de SIST KÖ FINNAS|INTE MAT NOLL(O) mtyp:det var
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FORM(77v)+BESKRIVNING@p FOTO(7b) ENTITET(5b)+BEFINNA+ENTITET(J)@p FINNAS|INTE ENKEL ÄNDÅ@z PRO1
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
A_B_C_D@b KNAPPA-MOBILTELEFON(B) T@b^NIO@en FINNAS|INTE BILD^TELEFON FINNAS|INTE FORM(77v)+BESKRIVNING@p
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PU@g PU@g KOMMA-DIT(Lb) FINNAS|INTE PEK BOJ-PEK(L) PEK
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUR MOBILTELEFON TEXTTELEFON FINNAS|INTE FÖRE PEK SA
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK(B) PEK(B) INTRESSE FINNAS|INTE KONTAKTA VEM(J) PEK.FL
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KONTAKTA VEM(J) PEK.FL FINNAS|INTE PEK(B) PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g KAN
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
T@b^NIO@en FINNAS|INTE BILD^TELEFON FINNAS|INTE FORM(77v)+BESKRIVNING@p FOTO(7b) ENTITET(5b)+BEFINNA+ENTITET(J)@p
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
GÅ(N) TITTA-PÅ OK@b FINNAS|INTE FUT-NEG BARA(B) PU@g
Tv-program sslc01_166.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET TECKNA PU@g FINNAS|INTE SOM GRAMMATIK SPRÅK
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SOM GRAMMATIK SPRÅK FINNAS|INTE HÄRNÖSAND@en ha@& OCKSÅ
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g KONTAKTA PEK.FL FINNAS|INTE HJÄLPA HÄNDA FINNAS|INTE
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK FINNAS|INTE FINNAS|INTE FINNAS|INTE NEJ-NÄH(J) ÅTTIO^EN@num TID-BAKÅT
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORAL TECKENSPRÅK FINNAS|INTE FINNAS|INTE FINNAS|INTE NEJ-NÄH(J) ÅTTIO^EN@num
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK ORAL TECKENSPRÅK FINNAS|INTE FINNAS|INTE FINNAS|INTE NEJ-NÄH(J)
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FINNAS|INTE HJÄLPA HÄNDA FINNAS|INTE PEK DÅ@b PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK(B) NEDLÄGGA BORTA FINNAS|INTE NITTIO(4) NEDLÄGGA SEDAN(L)
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU-VAD-SÄGA@g OLIKA-DIV BÄST(J>B) FINNAS|INTE VARA norrland@& PU@g
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HYRA SVERIGE@en SÅ FINNAS|INTE PEK HA tp@&
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA PEK>pekf TECKENSPRÅK FINNAS|INTE PEK>långf HANDIKAPP(B)^ERSÄTTNING PROVOCERA
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
FEEDBACK