Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FEMTON UNG MER FEST VILL PU@g FLICKA.PL
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ANNAN(ea) LIV PEK>pekf FEST PEK>pekf PEK>långf JA@ub
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK>pekf pek@& VÄN FEST ETCETERA(5) LEDA-TILL@z GLOSA:(?)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK MAMMA PERSON@kl FEST PEK GLOSA:MAGISK tp@&
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DAG PÅ KVÄLL FEST PRO1 VARA-MED INUTI
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VILL REKOMMENDERA PRO1.FL FEST EN|DAG FÖRE VARFÖR
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRA-PERFEKT PRO1 KOMMA-DIT(Lb) FEST PEK PEK TYP@b
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(UNDVIKA) PEK-PLATS-DÄR PRO1.FL FEST PEK-PLATS-DÄR MÅNGA MÅ
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLANERA HUR KOMMA-DIT(Lb)@z FEST PRO1.FL GÅ KOMMA-DIT(Lb)
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÅLLA TALA SPECIELL FEST MINGLA DÅ@b TOLKA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FOLK GLOSA:(?) PÅ FEST MINGLA GLOSA:(ANNAN) GLOSA:(SPÄNNANDE)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA FEMTIO ÅR@b FEST DÅ@b PRO1 GLOSA:(?)@ka
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA TOLK PÅ FEST SLÄKT^FEST ORSAK PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MYCKET MASKERAD PEK>person/PEK FEST PEK>person/PEK PEK>pekf PEK>långf
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILA ORSAK FINLAND^BÅT FEST MYCKET BETYDA SLUTKÖRD
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PEK PERF FEST MINGLA HA ROLIG
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLACERA(55b) BYGGA(J) SYFTE FEST PEK>långf PU@g tp@&
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HINDUISM ANTINGEN tp@& FEST HA OLIKA-DIV RELIGION
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL EN RELIGION FEST SÅ-ATT-SÄGA POSS VARA
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN KVINNA INBJUDAN FEST STRÄCKA-PÅ-HALS@ka MAN(Jf) BOKA
Bildserier sslc02_372.eaf SSLC
FEEDBACK