Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_NonDH S1
GLOSA:(PU) VARA POSS1 FASTER JA@ub PRO1 BARA(B)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
VETA-PERF PEK POSS1 FASTER GÖRA PRO1 PU@g
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
FEEDBACK