Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FÖRSVINNA PEK ENTITET(55bt)+STILLASTÅENDE@p FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAR ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p BÖRJA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
PRO1 KRAMA PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) LÅTA-VARA PRO1 SÅ-ATT-SÄGA
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORT FORT PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1 FÖRSTÅ|INTE PRO1
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STARTA PF@g PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) SIMMA@z BÖRJA VARELSE(N)+FÖRFLYTTA-FRÅN@p
Att lära sig simma sslc01_124.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS>person TECKNA ANNAN(ea).FL FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAD PEK>person MENA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TRO|INTE PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) ORSAK PERF-NEG PEK
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÄRDIG TECKNA GLOSA:BLINKA-BLÅLJUS FÖRSTÅ-INTE(Lb) HÖRN LÅTA-VARA POLIS
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA TEATER PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) SITTA PERSREF2@pr FÖRFLYTTA(Vb)-OMKRING
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NYFIKEN TITTA-PÅ1@z PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAD JASÅ SE
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HAMBURGARE TACK FÖRÄLDRAR(L) FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAR PRO1 VARA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
DÅLIG UPPLEVA PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) zzz@z NÅGON PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRFLYTTA-HIT(L) TECKNA-KRUMELUR PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) DANSK DÅ@b PRO1
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE(44)+BEFINNA@p.FL PRO1 TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) BARA(B) SA SURPRISE
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TID-FRAMÅT-TILL PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) DÅ@b PRO1 PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MÅSTE NU@b PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) TECKENSPRÅK PEK ELLER
Viktigaste händelse sslc01_246.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE@z PRO1 PEK@z FÖRSTÅ-INTE(Lb) GLOSA:(LÅTA-VARA) SEDAN(L) tp@&
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA zzz@z PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) BÖRJA@rd LITE(7b) OK@b
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA PRO1 TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) GÖRA PEK-PLATS-HÄR PEK@z
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b PRO1 FÖRFLYTTA-DIT(L) FÖRSTÅ-INTE(Lb) ALLVAR SITTA(Vb)-RECIPROK REKTOR
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GÖRA I@b SKOLA FÖRSTÅ-INTE(Lb) GLOSA:(LÅTA-VARA) PRO1 FÖRFLYTTA-DIT(L)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>handled GLOSA:(?) PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PU@g GLOSA:(?)@ka GLOSA:(?)@ka
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TÅG FÖRFLYTTA(Vb) PU@g FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1 PU@g zzz@&
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE PEK GLOSA:(?)@ka FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAD TÄNKA PEK>handled
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKILJA(S) PU@g PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PU@g LÅTA-VARA SEDAN(L)
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MED HÖRANDE PEK FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1 PRO1.FL ÖVERENS
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(55bt)+HANTERA@p GREPP(55bt)+HANTERA@p FLICKA FÖRSTÅ-INTE(Lb) KOMMA-HIT(Lb) ÄLG(Jvs) TYST
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PEK PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) VARELSE(5)+BEFINNA@p.FL VAD TILL
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK GÅ-IN(L) PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1-TVÅ GÅ-IN(L) VARELSE(55)+FÖRFLYTTA@p
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA-HIT(L) UPPRÖRD@ka PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRATA(Jv)@rd FÖRSTÅ-INTE(Lb) PU@g
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRATA(Jv)@rd FÖRSTÅ-INTE(Lb) PU@g PRO1 PERSREF1@pr
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
UNDERVISA PRO1 TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1 OK@b TIDEN-GÅR(L)
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
STÄMMA(J) PRO1 TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) PRO1 OK@b NÅGRA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄNERSBORG^SKOLA@en PRO1 wtyp: FÖRSTÅ-INTE(Lb) FÅ-INTE(G) PRO1 PAPPA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(GG)+HANTERA@p TRASIG GREPP(GG)+HANTERA@p FÖRSTÅ-INTE(Lb) PEK(B) TITTA-PÅ GLOSA:STRONG
Bildserier sslc02_010.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SITTA(VVb).MULTI FÖRÄLDRAR(J) SITTA(VVb) FÖRSTÅ-INTE(Lb) FÖRBIPASSERA(L) zzz@& KLÄ-PÅ-ÖVERDEL
Var är du, grodan? sslc02_068.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) GLOSA:(VARELSE(N)+FÖRFLYTTA) PU@g FÖRSTÅ-INTE(Lb) GLOSA:(?) VARELSE(N)+FÖRFLYTTA@p PEK
Film Mr Bean sslc02_072.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HUND VARELSE-TVÅ(V)+FÖRFLYTTA@p TITTA-PÅ>bok FÖRSTÅ-INTE(Lb) VARFÖR KNYCKA FRÅN
Var är du, grodan? sslc02_147.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA ÖPPEN PEK FÖRSTÅ-INTE(Lb) KÄNNA-MED-HÄNDER STÅ FÖRVIRRAD
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TITTA-PÅ LÅTA-VARA TITTA-PÅ-OMKRING FÖRSTÅ-INTE(Lb) TVÅ MAN(Jf) EN
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU-VAD-GÖRA@g SEDAN(L) TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) HÄNDA NÅGON INUTI
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
form(s)@hd stå@hd UT@b FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAR FRÅN TITTA-PÅ-UPPÅT
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENTITET(Je)+FÖRFLYTTA@p BARA(B) TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb)
Film Mr Bean sslc02_151.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HANDFALLEN@ka BRY-INTE@z SPRINGA(G) FÖRSTÅ-INTE(Lb) TRÄD KLÄTTRA@rd VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA+ENTITET(J)@p
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK-BANSTRÄCKA STEN HÖJD@kl FÖRSTÅ-INTE(Lb) VAD GREPP(GG)+HANTERA@p TITTA-PÅ-OMKRING
Var är du, grodan? sslc02_167.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HALSDUK-KNYTA RUTIG HALSDUK-KNYTA FÖRSTÅ-INTE(Lb) JASÅ SERVERA MAT
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SPRINGA(G) UT@b GLOSA:(PD) FÖRSTÅ-INTE(Lb) SNÖ(5)^GUBBE VAR PU@g
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KALLA-PÅ(J) GREPP(55b)+HANTERA@p SNÖ(5)^GUBBE FÖRSTÅ-INTE(Lb) GREPP(Q)+HANTERA@p@z ÖPPNA DÖRR
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK-BANSTRÄCKA FASCINERA BIL FÖRSTÅ-INTE(Lb) KALLA-PÅ(J) SÄTTA-SIG TITTA-PÅ
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POJKE GLOSA:(DÄMPA)@ka TITTA-PÅ FÖRSTÅ-INTE(Lb) PAPPER^RULLE GREPP(A)+HANTERA@p@rd ROLIG.GRAD
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÅ(V) PRECIS SÅG FÖRSTÅ-INTE(Lb) PU@g GREPP(S)+HANTERA@p.INITSTOPP FÖRSTÅ-INTE(Lb)
Film Mr Bean sslc02_170.eaf SSLC
FEEDBACK