Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
DÅ@b PRO1 PRO1 FÖRSKOLA PRO1 TILLSAMMANS EN
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 KOMMA-DIT(Lb) FÖRSKOLA PRO1 PEK ALLA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KAMRAT PEK PERF FÖRSKOLA PRO1 VARFÖR PERF
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KOMMUN FÅ1 BIDRAG FÖRSKOLA PEK HA|INTE RÅD@b
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_061.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRUPP KANSKE NÅGON FÖRSKOLA GRUPP NÅGRA TECKNA
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z BEGE-SIG-HEM TILL FÖRSKOLA SEDAN(L) SKOLA PRO1
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EFTER VARA VÄL@b FÖRSKOLA I@b ÖREBRO@en SEDAN(L)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMUNICERA SEDAN(L) EFTER FÖRSKOLA TRÄFFAS ANNAN(ea).FL DÖV(L)
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MENA FAMILJ tp@& FÖRSKOLA PF@g SEDAN(L) HEMMA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) KOMPIS TRÄFFAS FÖRSKOLA BEGE-SIG-HEM TRÄFFAS HÖRANDE
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FÄRDIG MÄTT(J) mätt@hd FÖRSKOLA BOJ-PEK(L) GLOSA:(?) POSS1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK HUR KUNGÄLV@en FÖRSKOLA VARA PEK>person PERSREF3@pr
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÄST(B) PEK-PLATS-DÄR PERSREF2@pr FÖRSKOLA PEK>person PERSREF2@pr PERSREF2@pr
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 PEK SKOLA FÖRSKOLA VAR PEK PEK-PLATS-DÄR
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub STÄMMA(J) PEK>person/PEK FÖRSKOLA STÄMMA(J) PEK>person/PEK MEN
Skolgång sslc01_284.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FYRA ÅR@b PRO1 FÖRSKOLA PU@g PRO1 UNDER
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) PRO1 INTEGRERA FÖRSKOLA ÄPPEL^BO@en I@b SKÖVDE(G)@en
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAMMA PEK FINNAS FÖRSKOLA VARA PEK SOM(S)
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRESLÅ PEK BEORDRA-GÅ-DIT FÖRSKOLA I@b VAR^BERG@en FINNAS
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TILL FLYTTA-UT MÖLNDAL@en FÖRSKOLA PEK FLERA DÖV(L)
Kontakt med teckenspråk sslc01_321.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PEK SKICKA(O) FÖRSKOLA INUTI LID^KÖPING@en VETA(L)|VAR
Uppväxt sslc01_342.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-UNGEFÄR KONSTIG KONTRASTERA FÖRSKOLA PEK TECKNA JA@ub
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) KONSTIG PRO1 FÖRSKOLA FRI^PLAN@en EN FRÖKEN@uppr
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT MER PU@g FÖRSKOLA fri@& FRI@b^PLAN@en FRIDHEMSPLAN@b@en
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÄTTRE(J>B) JA@ub INUTI FÖRSKOLA PEK SKA TECKNA_GESTIKULERA_TECKNA
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK ORDNING+EN STOCKHOLM@en FÖRSKOLA NÄSTA-I-TUR UPPSALA@en FLYTTA-UT
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRO1 SAMMA FÖRSKOLA PEK FÖLJAS-ÅT I@b
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PI-JASÅ VAR FÖRSKOLA PEK>person VAR I@b
Hur börjar jag med teckenspråk sslc01_381.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.MULTI HA BARN FÖRSKOLA GRUPP PEK TECKNA
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK.FL PRO1-TVÅ SAMMA FÖRSKOLA PERSREF1@pr ANNAN(ea).FL PEK.FL
Oral undervisning sslc01_402.eaf SSLC
FEEDBACK