Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PRO1 PEK>långf SKA FÖRSÖKA SÅ-ATT-SÄGA glosa@& BEHANDLA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(?) SEDAN(L) PRO1 FÖRSÖKA glosa@& ALDRIG TILLBAKA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+TVÅ(da) NÄSTA-I-TUR1 PEK FÖRSÖKA SÅ-ATT-SÄGA HEM^GÖRA TYP
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GRÄNS GRÄNS PRO1 FÖRSÖKA STYRA STOPP@z GRÄNS
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HEM^GÖRA TYP GESTIKULERA FÖRSÖKA GESTIKULERA PEK PEK
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-BEHÄRSKA MEN PEK FÖRSÖKA GESTIKULERA KVINNA glosa@&
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA SOM HJÄLPA@ka FÖRSÖKA PF@g tp@& TRÄFFAS.HABIT
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_041.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UMGÅS försöka@& PEK FÖRSÖKA ANPASSA SÅ PRO1.FL
Döv - ändra tsp med släkt? sslc01_042.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RÖST-ANVÄNDA PRO1@z PRO1 FÖRSÖKA STÄNGA-AV>hals tp@& FUNGERA
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING-LIST+EN PEK IFK@b@en FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄRVA OBJPRO1 PERF FÖRSÖKA VÄRVA PRO1 FUT-NEG
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VETA KFUM@b@en HA FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PERF
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
e@& PRO1 TÄNKA FÖRSÖKA PU-NEG@g KOMMA-FRAM-TILL tp@&
Fritt - hur hitta SU sslc01_065.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRA INTE@z BRA FÖRSÖKA PEK-PLATS-DÄR tp@& POSS1
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(PS) PAPPA PRO1 FÖRSÖKA KONTAKTA HUR VAR
Familj sslc01_101.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(ORDNA) zzz@z GLOSA:(SJÄLV(L)) FÖRSÖKA KOMMUNICERA VARANDRA1 PI
Arbetsplats sslc01_102.eaf SSLC
Glosa_DH S1
idrottklubb@& KLUBB värva@& FÖRSÖKA VÄRVA OBJPRO1 PRO1
Idrott sslc01_103.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SA|PEK wtyp: JA@ub FÖRSÖKA HAND(JJ)+HANTERA@p GLOSA:(PS) PEK
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SEDAN(L) SE PRO1 FÖRSÖKA TECKNA NÅGON SÄTT
När börjar du teckna? sslc01_141.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STOCKHOLM@en PRO1.FL FÖRHANDLA FÖRSÖKA LÖSA VARA-MED INUTI
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SYNS MYCKET PRO1 FÖRSÖKA GÖRA TIDEN-GÅR(J) ROLIG
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SÄGA-TILL PRO1 FÖRSÖKA PRO1 ORDNA PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SANN HINNA|INTE PRO1 FÖRSÖKA TÄNKA@rd DÖV(J)|DAG tp@&
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S2
RIKTNING.MULTI PEK TECKNA FÖRSÖKA TECKNA LEDA-TILL PU@g
Tolk sslc01_183.eaf SSLC
Glosa_DH S2
mtyp:och TECKNA tp@& FÖRSÖKA MEN PEK PU@g
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LITE(7b) PRO1 PRO1.FL FÖRSÖKA LÄRA-UT PEK.FL OCH^SÅ
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PF@g MEN PRO1 FÖRSÖKA KÄMPA(G) VILL AVLÄSA@rd
Hur kontakta med teckenspråk? sslc01_201.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PRO1 KÄMPA(G) FÖRSÖKA LÄRA-SIG@rd DÅ@b FÖRSTÅ(5)
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLERGI JA@b MEN FÖRSÖKA GLOSA:(FRÅN) SAMMA POSS1
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S2
hälsa-på(q)@hd OSÄKER(5) MEN FÖRSÖKA HA UTE OMRÅDE
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
PU@g ALLVAR zzz@z FÖRSÖKA MÅSTE SÅ-ATT-SÄGA zzz@z
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(LÅTA-VARA) KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA PEK FÖRSÖKA GESTIKULERA MEN PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BLI(L) SÅ LITE(7v) FÖRSÖKA TECKNA LUSTIG EN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TITTA-PÅ SMÅ(J) FÖRSÖKA KOMMUNICERA PRO1 GLOSA:SÄGA-INTE
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OCKSÅ ROLIG FÅ FÖRSÖKA GESTIKULERA GÖRA OBJPRO
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 OLIKA KOMMA-DIT(Lb).MULTI FÖRSÖKA OLIKA IDROTT PEK.FL
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK glosa@& MAMMA FÖRSÖKA SAMTALA PEK NÅGON
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA PEK förklara@& FÖRSÖKA FÖRKLARA@rd HUR POSS1
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HUR@z LÅTA PEK FÖRSÖKA FÖRKLARA@rd PRO1 SLUTA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKENSPRÅK PU@g PRO1 FÖRSÖKA PRO1 TECKNA-GEST LITE(7b)
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tp@& PRO1 KOMPIS FÖRSÖKA STÖDJA PEK.FL OMBUD
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MYCKET SAMMA PERSON.FL@kl FÖRSÖKA ANNAN(ea) IN@b UTANFÖR@z
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z OFTA PRO1 FÖRSÖKA FÖRSTÅ(L) PRO1 TECKNA-FLYT
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OLIKA SPRÅK.MULTI ändå@& FÖRSÖKA ÄNDRA GESTIKULERA FÖRSTÅ(L)
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK TITTA FOTBOLL(ml)@uppr FÖRSÖKA AVGÖRA VILKEN ANPASSA@rd
Favoritfilm sslc01_270.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub NÖRD@b PRO1 FÖRSÖKA ÖVERTALA PERSREF2@pr OM@b
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(HANDFALLEN) DÄRFÖR@z PRO1 FÖRSÖKA PERSREF2@pr zzz@& MEN
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PRO1 PERF FÖRSÖKA KONSTRUERA@rd PU@g PRO1
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK@z zzz@z CHANS FÖRSÖKA RÄDDA OBJPRO RÄDDA
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
tp@& ELLER GESTIKULERA FÖRSÖKA VEM(J) PERSON.PL AVGÖRA
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
FEEDBACK