Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
AKTIV tp@& OLIKA FÖRENING.MULTI INTE MEN PRO1
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KLUBB INTE SMÅ(J) FÖRENING.MULTI PU@g PU@g DÅ@b
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 ÖVERALLT ALLA FÖRENING.MULTI BÖRJA GLOSA:(PS) MINSKA(L)
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN VÄXA-UPP POSS>person FÖRENING.MULTI PRO1.FL FASTNA I@b
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KÄNNA@z PRO1 PRATA(5)|OM@b FÖRENING.MULTI FÖRENING@b BETYDA ÖVER
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
FEEDBACK