Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PEK>person VETA-INTE PEK>person FÖRDOM PEK>person VETA INGENTING
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g KANSKE PRO1 FÖRDOM KVAR VETA|INTE PEK>person
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GRATIS INTERNET DÖV(L) FÖRDOM TRO KOSTA PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
FEEDBACK