Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PERF PRO1 PERF ERFAREN PRO1 GÅNG+TVÅ TVÅ
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@b GLOSA:(?) POSS1 ERFAREN TILL VARA INTERNATIONELL
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KÄNNA PU@g BRA.GRAD ERFAREN SE HUR FUNGERA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÄRFÖR ROLIG PI ERFAREN OTROLIG(5) UPPLEVA JOBBA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIST JA@ub ÖKA(5) ERFAREN MEN PI JA@ub
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNDÅ PERF ÖKA(5) ERFAREN MEN ÄNDÅ PRO1
Idrott sslc01_264.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g VAD POSS>person ERFAREN FRÅN FÖRENING^LIV VAD
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRENING^LIV VAD POSS>person ERFAREN FÖRENING^LIV VAD VETA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE LIKA MYCKET ERFAREN OM@b ANNAN(ea).FL HINDER^HINDER
Kommunikation med hörande sslc01_322.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG UPPLEVA ROLIG ERFAREN PRO1 FÅ SE
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
FEEDBACK