Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PRO1 GLOSA:(MER) HA EN-ENDA BARN HA|INTE SYSKON
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g ALLA MEN EN-ENDA PEK>person ÅR-DÅTID+EN ÅR-DÅTID+EN
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅTTIO^SJU@num MEN@z PRO1 EN-ENDA målsättning@& POSS1 MÅLSÄTTNING
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JASÅ ÖPPNA(G) GLOSA:(?) EN-ENDA MEN ANNARS@b PRO1
Fritt - husdjur sslc01_045.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DRÖMMA VISION POSS EN-ENDA TRYGG^HET@b VARA PEK@z
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ROLIG IHOP MEN EN-ENDA TRÅKIG VARA BORTA-ANNAN-PLATS
Idrottsaktiviteter sslc01_063.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g OMÖJLIG PU@g EN-ENDA BÄST(B) PEK BE-OM
Fritt - husdjur sslc01_067.eaf SSLC
Glosa_DH S1
CUP@b ETCETERA(5b) MEN EN-ENDA FEL TABBA-SIG(J) VAD
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MAMMA SA PRO1 EN-ENDA YNGST(Jvs) PRO1 PEK
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) DÄRFÖR TECKNA EN-ENDA PEK AV@b ALLA@z
Hur började du teckna sslc01_181.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OM@b zzz@z PRO1 EN-ENDA VETA|INTE PRO1 PU@g
Arbetsplats sslc01_203.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HEMSK TYCKA PRO1 EN-ENDA PEK EN PROBLEM
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KVAR FORM(L)+BESKRIVNING@p PRO1 EN-ENDA UTANFÖR LEKSAND@en LÅNGT.MYCKET
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b PRO1 SAMMANFATTA EN-ENDA SÄTT VARA tp@&
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VÄRLD PEK JA@ub EN-ENDA PEK tp@& KOPPLA-IHOP
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MER PLANERA SPARA(Jvs) EN-ENDA PLATS plats@hd KOMMA-HIT(5b)
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BRA PEK.MULTI PRO1 EN-ENDA ROLIG VARA FJÄLL
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person NÅGON PEK>person EN-ENDA PEK>person ALDRIG-NÅGONSIN GLÖMMA
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GÄRNA SE OMIGEN.ITER EN-ENDA MINNAS(5) PRO1 ALLTID
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TRYGG FORM(5bt)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI>ansikte PEK EN-ENDA PEK.FL HA|INTE PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TA>huvud|KASTA SÖT PEK EN-ENDA HA HJÄLM PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE ANNAN(ea) BARA(B) EN-ENDA VARA ISHOCKEY PERSREF3@pr
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 GE-UPP MEN EN-ENDA PLUS VAD PRO1
Händelse sslc01_306.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TID-FRAMÅT glosa@& EN EN-ENDA DUKTIG TECKNA-FLYT NÅGRA
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TRASIG PEK FÖRUT EN-ENDA GLOSA:FILMKAMERA BARA(B) MINNAS@z
Arbete 2 sslc01_345.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÖRANDE PRATA(5) LÅTA-VARA EN-ENDA MAMMA VILL PEK
Egen upplevelse sslc01_367.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@ub JA@ub PRO1 EN-ENDA GLÖMMA ALDRIG BIO
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRECIS JA@ub PRO1 EN-ENDA NEGATIV VARA TEXTAD(V)
Text-TV sslc01_385.eaf SSLC
Glosa_DH S2
NÅGON SITTA(Vb).MULTI PRO1 EN-ENDA GLÖMMA ALDRIG MINNE
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
FEEDBACK