Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
POJKE GÅ(N)-OMKRING TRÅKIG EN DAG POJKE PEK
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HÄMTA GREPP(QQ)+HANTERA@p BANSTRÄCKA EN FORM(Jvs)+BESKRIVNING+FORM(J)@p PEK FINNAS
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
OMRÅDE PEK FINNAS EN FÅR(V)^POJKE PEK ALLTID
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
EN GÅNG LÄNGESEDAN EN BY@b OMRÅDE PEK
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FÅR(V)^POJKE OCH VARG EN GÅNG LÄNGESEDAN EN
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
GE-FAN PEK VARELSE(55)+RÖRELSE@p EN POJKE INUTI BY@b
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
FINNAS|INTE PI PU@g EN DAG VINTER POJKE
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRECIS INUTI PEK EN JAGA PERF FIXA@rd
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SA FÖRE KANSKE EN DAG PEK SKA
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
DÅ@b SKOG JORD-SKAKA EN MUS PEK-PLATS-DÄR ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
DÅ@b KANSKE TID-FRAMÅT EN DAG KAN HJÄLPA
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PERF FIXA@rd FORM(55)+UTSTRÄCKNING@p EN FÄLLA@b PEK NÄT
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SOVA(7v) SOMNA TID-FRAMÅT EN DAG LEJON PEK
Lejonet och musen ssl_ji_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PEK>långf VAD-GÖRA PEK>långf EN PEK>långf GE-FAN BANSTRÄCKA
Björnen och de två vandrarna ssl_ji_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
HUND OCH KÖTT^BEN@b EN DAG HUND ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p ENTITET(JJvs)+RÖRELSE@p KOMMA-DIT(Lb) EN BRO VATTEN ELEMENT(5)+FÖRFLYTTA@p
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S1
ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p@rd OMIGEN@rd TID-FRAMÅT-FRÅN EN KVÄLL VINTER^TID(L) TID-UNGEFÄR(J)
Herdepojken och vargen ssl_lm_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
KVARSTANNA VARELSE(VVb)+STILLASTÅENDE@p STILLA EN MINUT PRO1 VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SKOG PEK ENTITET(GG)+RÖRELSE@p EN JAGA PERSON@kl PERF
Lejonet och musen ssl_lm_fab3.eaf ECHO
Glosa_DH S1
SPECIELL PU@g JA@ub EN PEK SA PRO1
Björnen och de två vandrarna ssl_lm_fab4.eaf ECHO
Glosa_DH S1
PRO1 HÄMTA GÖMMA EN PLATS HA TVÅ
Hunden och köttbenet ssl_lm_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
JA@ub VARA|PEK ÄNDÅ EN FÖRDEL ORSAK PERSREF3@pr
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 EN^TUSEN^SJUHUNDRA@num MEN EN LEKTION GÅNG EN^DECIMALKOMMA^SJU@num
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HINDER PLUS OCKSÅ EN DIGGA VARA TYP@b
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BETYDA ARTON^HUNDRA TIMMAR(L) EN ÅR ARBETA(G)^TID(L) INGÅ
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN PRO1 JA@ub EN PRO1 FUNDERA VARA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
OK@b PRO1.FL FÖLJA EN PEK>person PRO1 FÖLJA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERF-NEG PU@g betyda@& EN BEDÖMA TILLÄGGA TILLÄGGA.MULTI
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KLOCKA^TIMMAR(L) PEK>långf LEKTION EN LEKTION^TIMMAR(L) PEK BETYDA
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g VARA|PEK PLUS EN PRO1 JA@ub EN
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UTFÖRA-SERVE@ka NÄR FÖRLORA EN BOLL GLOSA:(GE-UPP) MÅSTE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
NOLL EN_TVÅ NOLL EN PEK SÅDÄR HÄMTA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BADMINTON BARA(B) NOLL EN FÄRDIG SÅ-ATT-SÄGA PRO1
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TENNIS JA@ub JUST EN GAME@b INUTI FEMTON
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 NOLL EN EN TILL TJUGO^EN SÅ-ATT-SÄGA
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SÅ-ATT-SÄGA PRO1 NOLL EN EN TILL TJUGO^EN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BÄTTRE(B) MÅSTE VINNA(ml) EN GAME@b JA@ub glosa@&
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SIMMA PERF SIMMA EN PERIOD PF@g SEDAN(L)
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub PU@g SÅ-ATT-SÄGA EN PERIOD PRO1 SE
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KRAMA FORM(7b)+UTSTRÄCKNING@p>ansikte IBLAND(7v) EN PRO1 HANDFALLEN@ka VEM(J)
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MEN SAMMA MÄRKA EN TEX@b POSS1 SLÄKT
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAMMA PU@g KOMMUNICERA EN TECKNA@z MAMMA KOMMUNICERA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FÖRSKOLA PRO1 TILLSAMMANS EN HA DÖV(L) FÖRÄLDRAR(L)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HÖRANDE PRO1 HA EN SYSTER DÖV(L) VARA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KUSIN(I) OCH PRO1 EN PRO1 FYRA KUSIN(I)
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g glosa@& MEN EN glosa@& POSS1 SYSTER
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S1
UNG FLICKA HA EN BARN DOTTER(G) MAN(Jf)
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BARN DOTTER(G) MAN(Jf) EN UNG EN EN@z
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
VÅNINGSPLAN+TRE PEK.MULTI EN EN PEK BOJ-PEK(L) JA@ub
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) EN UNG EN EN@z PRO1 FÖRE
Kontakt med grannar sslc01_022.eaf SSLC
FEEDBACK