Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
HANDBOLL PRO1 KOMMA-DIT(Lb) EM@b SCHWEIZ@en SVENSK ORDNING-LIST+EN
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PEK SVENSK PEK>långf EM@b PEK>ringf NORDISK MÄSTARE
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MED TILL BELGIEN@en EM@b NÅGON MOTSPELA@z BOWLING
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLATS SUNDSVALL@en VARA EM@b m@hd EUROPA@z@en zzz@z
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SUNDSVALL@en GÅNG+TVÅ tp@& EM@b mtyp:och VS@b@en s@hd
Världsspelen sslc01_265.eaf SSLC
FEEDBACK