Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
FEL PRO1 glosa@& ELVA ÅR@b FLICKA BO
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& NAMN PERSREF2@b@pr ELVA NÄSTA-I-TUR POJKE NIO(G)
Lägenhetsrenovering sslc01_127.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 LIGGA(J) PÅ ELVA PLATS ATTAN POSS1
Semester Österrike sslc01_206.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 DÅ@b TIO(Y) ELVA PEK MEN DÅ@b
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DÅ@b å@hd PRO1 ELVA ÅR@b EFTER BETYDA
Skolgång sslc01_283.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub TYP@b TIO(Y) ELVA TOLV_ELVA ÅR@b SEDAN(L)
Teckenspråk hemma och utanför sslc01_301.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÅR@b POSS1 BROR ELVA ÅR@b PEK BETYDA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 JA@ub JA@b ELVA ÅR@b GRUPP AV@b
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
FLYGA(It)-ÅKA FLYGA(It) PEK ELVA ÅR@b PRO1-TVÅ PRO1-TVÅ
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 TVÅ METER(H) ELVA DÅ@b PRO1 VANDRA
Reseminne sslc01_349.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ELVA@uppr TID-UNGEFÄR TIO(Y) ELVA TID-UNGEFÄR BÖRJA GLOSA:(RIKTNING-DIVERGERA)
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
FEEDBACK