Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
KÄNNA@z PRO1 begränsa@& EKONOMI BEGRÄNSA POSS1 GÖRA
Föreningsliv sslc01_023.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1.FL MEN PU@g EKONOMI SÅ ETCETERA(5) RÄCKA
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
g@hd PROGRAM MED EKONOMI IN@b^INRIKTNING(ml) PEK VILL
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
JA@b SAMHÄLLE^VETENSKAP^SKAP@b MED EKONOMI INRIKTNING(ml) OCKSÅ@z KOPPLA-IHOP
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person SA zzz@z EKONOMI VILKEN MER ÄMNE.PL
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
EN LEKTION VARA EKONOMI EN SVART PERSON(7b)
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ENSAM(L) PU@g PEK>pekf EKONOMI PEK>långf BIOLOGI tp@&
Utlandet 1 sslc01_326.eaf SSLC
FEEDBACK