Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
ÅR@b TENNIS PI DYR PRO1 TID-FRAMÅT-FRÅN TILL
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN DÅLIG-BOTTEN VAD DYR KOMMA-IN KONFERENS PEK
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HYFF IFALL VILL-INTE.ITER DYR DYR TRÄFFAS RESA^LEDARE
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
IFALL VILL-INTE.ITER DYR DYR TRÄFFAS RESA^LEDARE SAMTALA
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STIGA-I-PRIS OMRÅDE OTROLIG(5) DYR NU@b NORMAL BO
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN^TUSEN@num TURIST^PLATS PEK DYR NU@b PATONG@b@en FORM(S)+UTSTRÄCKNING@p.MULTI
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SKRIDSKOR VÄRRE KOSTA DYR PF@g DUBBEL ÄN
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄRRE SAMMA MEDLEM DYR MEDLEM NIO^HUNDRA^SJUTTIO@num sjuttio@hd
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VIP@b LÄKTARE LYCKAS(ml) DYR BILJETT(Vb) MÅSTE SJÄLVKLAR
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PRO1 BETALA(S) DYR PRO1 SAMTALA MED
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TÄNKA MÅSTE VARA@b@z DYR PENGAR(ea) DYR MAN(Jf)
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARA@b@z DYR PENGAR(ea) DYR MAN(Jf) ÄNDRA GÅ@z
Bildserier sslc02_190.eaf SSLC
FEEDBACK