Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
FÖRÄLDRAR(L) NU@b PEK DJURGÅRDEN@en PEK POSS1 ÄLDRE
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PLATS LÄNGE(ml) INUTI DJURGÅRDEN@en PEK FORTFARANDE(da) EN
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TOLV^HUNDRA@num mtyp:ja etyp:fd DJURGÅRDEN@en DJURGÅRDEN@en TIO(5) tio(5)@hd
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
mtyp:ja etyp:fd DJURGÅRDEN@en DJURGÅRDEN@en TIO(5) tio(5)@hd MÅNAD(J)
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S2
sjuttio@hd MÅNAD(L) PEK DJURGÅRDEN@en GLOSA:(?).MULTI
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
FEEDBACK