Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PLUS OCKSÅ EN DIGGA VARA TYP@b PEK>person
På arbetsplats sslc01_004.eaf SSLC
Glosa_NonDH S2
PEK SÅDÄR PEK>hand DIGGA PRO1 GE-FAN BOJ-LIST-EN
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub POSS1 PAPPA DIGGA KRAMA VILL POSS1
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 tp@& TRYGG DIGGA PEK>långf POSS EGEN
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TREVLIG SEDAN(L) PRO1 DIGGA INUTI SEDAN(L) EFTER
Bästa reseminnen 1 sslc01_143.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SVERIGE@en PUSSA>hand SA DIGGA SVERIGE@en KOMMA-DIT(Lb) ALLTID
Dövas dag sslc01_164.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MÄRKA TOLKA tolka@hd DIGGA HA TOLK PÅ
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
INTE GLOSA:(TID(L)) zzz@z DIGGA PEK@z GLOSA:(?) OCH
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_NonDH S1
GLOSA:(?) GLOSA:(SE-UT) TYCKA DIGGA MEN PEK@z HÄLSA-PÅ(J)1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) FÖRÄLDRAR(L) OCKSÅ DIGGA VARA SITTA MED
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BRÖLLOP BRUKA TOLKA DIGGA PRO1 VARA PRO1
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
NÅGON STOR GLOSA:(OFTA) DIGGA DÅ@b tp@& PI
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
wtyp: OJ@b@uppr tp@& DIGGA PEK TOLKA VAD@z
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GESTIKULERA PRO1 TYCKA DIGGA VILL GE(J) TILLBAKA-DIT
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI-JASÅ MYCKET SYD^EUROPA@en DIGGA PLUS OCKSÅ OM@b
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ALLTID tp@& SMÅ(L) DIGGA TRÄFFAS ANNAN(ea).FL FRÅN
Internationellt sslc01_223.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 SKRATTA(5) EN DIGGA PAPPA HÅLLA-MASKEN PEK
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FORM(77a)+BESKRIVNING@p PROVA(Vb) BOXA DIGGA LÅTA-VARA PRO1 BEGE-SIG-HEM
Roligaste minne sslc01_225.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LJUS JÄTTESTOR(It) HÖG DIGGA MEDLEM TRIVAS(J) BRA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIGGA PU@g HUR KÄNNA
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅTA-SÄGA ROLIG^BÄST(B) ROLIG.GRAD DIGGA PU@g JA@ub ROLIG
Roligaste minne sslc01_245.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSON(7b) PERFEKT(da) PEK DIGGA PEK KANSKE PU@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SÅ-ATT-SÄGA DIGGA PRO1 DIGGA PEK FILMA@rd SEDAN(L)
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SMAKA PU@g PRO1 DIGGA POSS1 FAVORIT BIGGEST-LOSER@b@en
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
paradise@& PARADISE@b_HOTELL@en PEK DIGGA SVERIGE@en VARA|PEK BÄST(B).INITPAUS
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIGGA PEK>person TYCKA DIGGA VARA POSS1 FAVORIT
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PRECIS PRO1 DIGGA PEK>person TYCKA DIGGA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
DIGGA PRO1 TYCKA DIGGA PEK>person PRO1 PRECIS
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FAVORIT PEK>person TYCKA DIGGA PRO1 TYCKA DIGGA
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(INTRESSERAD) PEK>person TYCKA DIGGA PEK>person POSS1 FAVORIT
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z FÖRST(LL) zzz@z DIGGA OBJPRO>person KLAR PEK>person
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TYCKA I-ALLA-FALL BIGGEST-LOSER@b@en DIGGA VA@b BETYDA PEK>person
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA|PEK PRO1 PEK>person/PEK DIGGA EN PEK>person/PEK ROLIG
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
VARA|PEK DIGGA SÅ-ATT-SÄGA DIGGA PRO1 DIGGA PEK
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMÅ(L) LUSTIG VARA|PEK DIGGA SÅ-ATT-SÄGA DIGGA PRO1
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK PU-TEX@g MR-BEAN@b@en DIGGA SAMMA@z PEK>person tp@&
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FÖRFLYTTA-HIT(L)@rd TECKNA PRO1 DIGGA OBJPRO PRO1 tp@&
Arbetsuppgifter sslc01_323.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FLYTANDE@z SPARA(Jvs) TID(Lb) DIGGA VARFÖR PU@g PU@g
Bild- och mobiltelefon sslc01_366.eaf SSLC
Glosa_DH S2
CHARLIE-CHAPLIN@en PEK PRO1 DIGGA PEK GAMMAL(5) FILM
Favoritfilm sslc01_388.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SA TACK PU@g DIGGA LIV VARA UNDERBAR
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GLOSA:(VARSÅGOD) MAT FINNAS DIGGA MAN(Jf) TITTA-PÅ@z sann@&
Bildserier sslc02_149.eaf SSLC
FEEDBACK