Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SKRATTA(5b) BY@b PU@g DEPPA PEK ENTITET(55)+FÖRFLYTTA@p OMIGEN@rd
Herdepojken och vargen ssl_ji_fab1.eaf ECHO
Glosa_DH S1
BEN@b BORTA ENTITET(JJ)+RÖRELSE@p DEPPA ENTITET(JJ)+STILLASTÅENDE@p PEK MAGE-KURRA
Hunden och köttbenet ssl_ji_fab5.eaf ECHO
Glosa_DH S2
LÄNGE(ml) TID-FRAMÅT-FRÅN KORTVARIG(7) DEPPA DÄRFÖR@z UTANFÖR UTANFÖR
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
surd@& GÖTEBORG(8)@en PRO1 DEPPA PRO1 VILL|HA OBJPRO>person
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
RAST SLUT PI DEPPA TILLBAKA-DIT SKOLA HÅLLA-UT
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÄLSA-PÅ(J) INTE HEMMA DEPPA MEN LÅNGT.MYCKET BREV
Mobiltelefon sslc01_165.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VILL PEK>person tp@& DEPPA FRU PU@g>person pu>person@hd
Favoritfilm sslc01_307.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ORDNING+EN APRIL KÖRSTÄLLNING@ka DEPPA ONÖDAN KLÄ-PÅ@rd PRO1
Kul minne sslc01_386.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ÄGG(A) PEK PU@g DEPPA PU@g GLOSA:BORT^KASTA zzz@z
Bildserier sslc02_070.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(SS)+HANTERA@p GLOSA:(?) PEK DEPPA UPPTAGEN MAN(Jf) DEPPA
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DEPPA UPPTAGEN MAN(Jf) DEPPA TILLBAKA-HIT SÄTTA-SIG STÄNGA(G)
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MAN(Jf) POLIS PU@g DEPPA FINNAS-INTE-KVAR(da) GREPP(JJ)+HANTERA@p HAND(J)+HANTERA+GREPP(A)@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SNÖ(G)^GUBBE FÄRDIG TYNA DEPPA SLUT
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SKYNDA@rd VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA@p UT@b DEPPA SNÖ(G)^GUBBE FÄRDIG TYNA
Snögubben sslc02_087.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄGG(A) FINNAS|INTE FORM(55)+BESKRIVNING@p DEPPA VARSÅGOD ROLIG NÄSTA-I-TUR
Bildserier sslc02_089.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HALSDUK ENTITET(SS)+BEFINNA@p@z TITTA-PÅ DEPPA SMÄLTA-NER NATT PU@g
Snögubben sslc02_168.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(SS)+HANTERA@p GREPP(SS)+HANTERA@p BEGE-SIG-IVÄG DEPPA PRO1 PU@g
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SITTA DJUR(JJvs)@ka TITTA-PÅ-OMKRING DEPPA PRO1 BYGGA(J) FÖR
Bildserier sslc02_169.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GREPP(SS)+HANTERA@p GLOSA:STÄNGA-RESVÖSKA GREPP(B)+HANTERA@p DEPPA GREPP(G)+HANTERA@p BEGE-SIG-IVÄG PU-VAR-ALLT@g
Film Plankan sslc02_171.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄGG(A) SJÄLVKLAR BONDE DEPPA PEK EN KVINNA
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SYNS SOM HÅRD DEPPA PROBLEM PEK>pekf_långf_ringf_lillf INTE
Bildserier sslc02_333.eaf SSLC
FEEDBACK