Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SEDAN(L) SVÄLLA IN@b DALIR@b@en IDROTT^KLUBB TYCKA BÄTTRE(J>B)
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK>person/PEK SAMMA PRO1 DALIR@b@en HA BARA(B) PEK>pekf
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
FEEDBACK