Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
SEDAN(L) BEGE-SIG-HEM TILL DALARNA@en zzz@& PRO1@z TALA-OM
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@z KOMMA-DIT(Lb) TILL DALARNA@en PU-NEG@g TIDEN-GÅR(J) STARTA
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
GLOSA:(NÄSTA) OCH PEK-PLATS-HÄR DALARNA@en DÖVFÖRENING PEK MELLAN>pekf-långf
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VARELSE(55)+RÖRELSE@p PEK OMRÅDE DALARNA@en AKTIV.GÖRA TIDEN-GÅR(J) tp@&
Föreningsliv sslc01_161.eaf SSLC
Glosa_DH S2
LEVA I@b^DAG PU@g DALARNA@en DÖVFÖRENING PU@g ORIENTERING
Idrottsaktiviteter sslc01_162.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÄMNA-AV.MULTI ÖVER TILL DALARNA@en HÄMTA.MULTI PEK-BANSTRÄCKA PRO1
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
STARTA POSS>person TID(L) DALARNA@en GLOSA:(?) SEDAN(L) I@b^DAG
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
grupp@& STARTA PEK>person/PEK DALARNA@en PEK>person/PEK SEDAN(L) TYNA
Dövidrottsspel sslc01_244.eaf SSLC
Glosa_DH S1
EN RESA TILL DALARNA@en MINNAS(5) PEK>person JA@ub
Föreningsliv sslc01_263.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SMÅ(J) GLOSA:TIMMERBYGGNAD SOM DALARNA@en FÄBOD@b GÅRD DÅ@b
Skolgång sslc01_285.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HA|INTE SÅDAN FRÅN DALARNA@en OLIKA KOMMUN STOCKHOLM@en
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S1
ÄNDRA BLI(L) UPPHANDLA DALARNA@en SKA SKA UPPHANDLA
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
FEEDBACK