Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Skapa PDF
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
CYKLA(G)@rd GLOSA:FORDONCROSS JA@b CYKLA(G) PEK>ringf PERSREF3@pr PEK
Skolgång sslc01_286.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LITEN-PERSON LYCKAS(ml) TYCKA-OM CYKLA(G) BETYDA I@b^DAG VAD
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
I@b^DAG VAD vad@hd CYKLA(G) PU@g zzz@& ISHOCKEY
Skolgång sslc01_288.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GREPP(A)+HANTERA@p grepp(a)@hd MED CYKLA(G) SEDAN(L) PEK BIL
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK cykla@& MED CYKLA(G) VARELSE(LLb)+FÖRFLYTTA@p SKULLE ENTITET(Lb)+RÖRELSE+ENTITET(Lb)@p
Film Plankan sslc02_071.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PEK POLIS PEK CYKLA(G) PEK>person/PEK tp@& BIL
Film Plankan sslc02_192.eaf SSLC
FEEDBACK