Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
PLÖTSLIG@z PRO1 VARELSE(N)+FÖRFLYTTA-FRÅN+ENTITET(J)@p CYKELSPARKA PEK-BANSTRÄCKA>huvud PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@g.MULTI PEK
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
Glosa_DH S1
OTROLIG(5) PRO1 PRO1 CYKELSPARKA PEK-BANSTRÄCKA>huvud MÅL GLÖMMA
Fotbollsminne sslc01_064.eaf SSLC
FEEDBACK