Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
HOPP@b PEK>långf ORAL CI ETCETERA(da) MEN FINNAS
Fritt - film sslc01_046.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PRO1 KUSIN(I) FÅ1 CI SKA SÄGA-TILL PEK
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
MENA TEX@b NU@b CI TYP@b NU@b CI
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
CI TYP@b NU@b CI VÄRRE.SUCCESSIV TYP@b LÅTA-SÄGA@z
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TYP@b SE NU@b CI MYCKET TYP@b PU@g
Dövförening sslc01_302.eaf SSLC
FEEDBACK