Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S2
PU@g ha@& DÅ@b CHAUFFÖR(G) HA RÄTT GLOSA:(?)@z@ka
Världskongress för döva sslc01_163.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LASTBIL lastbil@hd LASTBIL CHAUFFÖR(G) CHAUFFÖR(G)@uppr HA EN
Film Plankan sslc02_192.eaf SSLC
Glosa_DH S1
zzz@z PEK(B)@z tp@& CHAUFFÖR(G) LASTBIL PLÖTSLIG BROMSA
Film Plankan sslc02_192.eaf SSLC
FEEDBACK