Lägg till filter:
Kommaseparera för flera sökord
Vänta - sökning pågår..
Radnamn Annotering Filbeskrivning Filnamn Korpus
Glosa_DH S1
TENNIS IBLAND(7v) POSS1 BROR PRO1-TVÅ TENNIS ROLIG
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
BYTA-INRIKTNING TENNIS-SPELA VARA|PEK BROR MINSKA(Jf) PU@g PROBLEM
Sportaktiviteter sslc01_005.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PEK>ringf POSS1 BROR MINDRE(Jvs) TVEKA@z MINDRE(Jvs)
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TVÄRTOM PRO1 BROR BETYDA PEK>person@z TRÄFFAS
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BETYDA PEK>person@z TRÄFFAS BROR HANDSKAKA PEK>person PU@g
Brukar vi krama? sslc01_006.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PAPPA HA FYRA BROR mtyp:eller UTSPRIDD@z ALLA
När fick jag kontakt med teckenspråk? sslc01_021.eaf SSLC
Glosa_DH S2
VÄXA-UPP TACK-VARE POSS1 BROR YNGST(Jvs) BROR>långf PEK>långf
Som döv på arbetsplats sslc01_062.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INKLUDERA DÖV(L) PLUS BROR HÖRANDE glosa@& SEDAN(L)@z
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PI FATTIG HA BROR TRE BARN PRO1
När lär man sig teckna sslc01_121.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HETA ALF-ELM@b@en POSS BROR HETA LEIF@bn ELM@bn
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BARN^BARN SPELARE PEK BROR TRE SPELARE ALLA
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S1
SAMMA1 SAMMA TRE BROR TRE JA@ub EGEN
Företag sslc01_125.eaf SSLC
Glosa_DH S2
nn@& INTE PERSREF4@pr BROR PERSREF5@pr JA@b PERSREF5@pr
Vänerskola och teckenspråk sslc01_182.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 VAKTA FYRA BROR HA FYRA HALV(J)^BROR
Roligaste minne sslc01_209.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PERSREF6@pr PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) POSS1 BROR PERSREF6@pr PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET@rd SEDAN(L)
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OCH POSS1 BROR SAMMA PRO1-TVÅ LEKA
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 OCH POSS1 BROR BRUKA PEK-BANSTRÄCKA PERSREF2@pr
Kommunikation med hörande sslc01_222.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SA|PEK PEK POSS1 BROR PEK>ringf OFTA SÅ-ATT-SÄGA
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
KOMMUNICERA-PAPPER-PENNA ELLER POSS1 BROR VETA-PERF PÅKALLA-UPPMÄRKSAMHET(Jvs) SA|PEK
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PERF TILLSAMMANS POSS1 BROR PEK.FL@z HA EN
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g ALLTID POSS1 BROR PEK FRÅGA-TILL1 en@&
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
SE PEK-TVÅ POSS1 BROR PEK>långf tp@& INTRESSERAD-AV
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
LÅNGT.MYCKET@z BETYDA POSS>person BROR TECKNA-FLYT PEK KÄNNA-OLUST
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S1
poss@& POSS>person VÄXA-UPP BROR BO KVAR OMRÅDE@kl
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PU@g PEK.FL HUR BROR OMGIVNING HUR BROR
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
BROR OMGIVNING HUR BROR HUR TECKNA-FLYT PU@g
Hur börja teckenspråk sslc01_241.eaf SSLC
Glosa_DH S2
TECKNA-FLYT PU@g BERÄTTA BROR PU@g LÅTA-VARA ROLIG
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 PU@g POSS1 BROR HA TECKNA-SPRÅKA OMKRING@z
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
ALLTID PEK POSS1 BROR PEK BERÄTTA OM@b
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 TITTA-PÅ POSS1 BROR PEK FÅ-INTE(L) JOBBA
Arbetsplats sslc01_242.eaf SSLC
Glosa_DH S1
GE-FAN BEKVÄM-AV-SIG POSS1 BROR JOBBA@rd tp@& PU@g
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
POSS1 bror@& pro@& BROR PEK SKRATTA(7b)@rd TITTA-PÅ
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S2
FAMILJ PEK.FL POSS1 BROR pek@& YNGST(Jvs) PEK
Idrott sslc01_243.eaf SSLC
Glosa_DH S1
FRAISER@b@en PEK>person/PEK TVÅ BROR JOBBA GLOSA:(RADIO) GLOSA:(FÅGEL)
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
JA@ub SERIE(L) TVÅ BROR zzz@& TVÅ MAN(Jf)
Fritt om filmen sslc01_247.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TJUGO^TVÅ ÅR@b POSS1 BROR ELVA ÅR@b PEK
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
halvtimme@hd FÖR POSS1 BROR MOT SOM EN
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
HÅRD TRÄNA(B)@rd POSS1 BROR KLARA INTE POSS
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
tempo@uppr VARELSE(Vb)+FÖRFLYTTA-RUNT@p@rd POSS1 BROR KLARA BARA(B) UPP^VÄRMA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MALAYSIA@en BANSTRÄCKA-RUNT POSS1 BROR PEK(B)-BAKÅT PRO1 MOPED-ÅKA
Utlandet 2 sslc01_327.eaf SSLC
Glosa_DH S2
HA SOM POSS1 BROR ALLA tp@& TECKENSPRÅK
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÖV(L) JÄTTESTOR(S) HUR BROR HÖRANDE HUR PEK.FL
Kontakt med teckenspråk sslc01_341.eaf SSLC
Glosa_DH S2
INTE NOLL(O) POSS1 BROR PEK.FL SJÄLVKLAR tp@&
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
DÅ@b PEK PRO1 BROR PRO1 SYSTER KOMMA-HIT(5b)
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S1
KVAR TECKNA SYSTER BROR PU@g GESTIKULERA I@b^DAG
Syskoner sslc01_343.eaf SSLC
Glosa_DH S2
PRO1 pappa@& PAPPA BROR POSS FRU SAMMA
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S2
zzz@& PAPPA POSS BROR DÖV(L) BÅDA tp@&
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
PU@g PU@g JA@ub BROR BETYDA LÄTT SAMTALA@rd
Umgås med grannar och släkt sslc01_403.eaf SSLC
Glosa_DH S1
TILL RUM POSS BROR BO MITTEMOT MED
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
Glosa_DH S1
MUNK BORTA-ANNAN-PLATS PEK>ringf BROR BO INUTI KOREA@b@en
Kul minne 2 sslc01_407.eaf SSLC
FEEDBACK